Pytania i Odpowiedzi


Co zrobić, jeśli po wpisaniu hasła startowego nie mogę się zalogować?

Do prawidłowego zalogowania, za pierwszym razem, konieczne jest podanie numeru CIF i hasła startowego. Jeśli po wpisaniu identyfikatora i hasła startowego zaprezentowany jest komunikat o błędzie podczas logowania, to w pierwszej kolejności proszę sprawdzić poprawność wprowadzanego Identyfikatora, a następnie proszę ponowić próbę logowania.

Jeśli mimo to, zalogowanie do systemu nie uda się, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 19 502 lub wizytę w oddziale, gdzie będzie można ustalić przyczynę problemu i ewentualnie ustawić ponownie wysłanie nowego hasła startowego.

Co zrobić jeśli po wprowadzeniu numeru klienta, otrzymuję komunikat z prośbą o kontakt z infolinią lub oddziałem?

Podczas pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej hasło startowe wysyłane jest na telefon komórkowy. Natomiast jeśli w banku nie został podany numer telefonu komórkowego, to konieczna będzie wizyta w oddziale (w celu uzupełnienia numeru telefonu komórkowego).

W jaki sposób logować się przy pomocy hasła maskowanego?

Podczas logowania w kolejne aktywne pola wpisz odpowiadające im znaki z hasła, np. jeśli Twoje hasło to "Alior", a aktywne jest pierwsze i piąte pole, to należy w nie wpisać odpowiednio litery: "A" oraz "r".

System wymaga wprowadzenia tylko wybranych znaków z hasła ze względów bezpieczeństwa - nawet jeśli ktoś podejrzy wpisywane przez Ciebie znaki, nie uda mu się zalogować na Twoje konto, ponieważ system za każdym razem wymaga wpisania innych znaków.

Co zrobić, jeśli system nie wyświetla wszystkich pól (okienek) do wpisania hasła podczas logowania?

Podczas logowania do bankowości internetowej system każdorazowo wymaga podania identyfikatora i hasła użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, system wymaga wprowadzenia tylko wybranych znaków z hasła, więc nawet jeśli ktoś podejrzy wpisywane przez Ciebie znaki, nie uda mu się zalogować na Twoje konto, ponieważ system za każdym razem wymaga wpisania innych znaków. System nie prezentuje również informacji na temat długości hasła, w związku z tym może się zdarzyć, że pomimo, iż Twoje hasło jest np. 15-znakowe, to prezentowanych jest tylko 12 pierwszych pól do wpisania wybranych znaków z hasła.

Co zrobić jeśli podczas pierwszego logowania nie otrzymuję hasła startowego na telefon komórkowy?

Po wprowadzeniu Identyfikatora (numeru klienta CIF) podczas pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej, a także po odblokowaniu dostępu, na telefon komórkowy zostaje wysłany SMS z hasłem startowym. Przyczyną problemów z otrzymaniem wiadomości z hasłem startowym może być:

  • nieprawidłowy lub nieaktualny numer telefonu komórkowego podany w banku
  • przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie
  • problem z dostarczaniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej lub banku

W takim przypadku prosimy o wyłączenie i ponowne włączenie telefonu, a jeśli SMS nadal nie zostanie dostarczony, prosimy o kontakt z naszą infolinią lub oddziałem w celu ustalenia dokładnej przyczyny problemu.

Na co zwracać uwagę, logując się do bankowości internetowej Alior Banku?

Podczas logowania do systemu bankowości internetowej powinieneś pamiętać o następujących zasadach:

  • Loguj się ze strony głównej http://www.aliorbank.pl, klikając w przycisk "Logowanie" w prawym górnym rogu ekranu, bądź bezpośrednio ze strony bankowości internetowej https://aliorbank.pl.
  • Zawsze sprawdzaj, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka "https", oznaczającego protokół, zapewniający bezpieczne połęczenie do serwera.
  • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki kłódka może być widoczna w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
  • Klikając w kłódkę dwa razy sprawdź, czy wyświetlany certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Alior Banku S.A.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego logowania.

Do czego służy obrazek bezpieczeństwa? Jak mogę go zmienić?

Obrazek bezpieczeństwa to wybrany przez Ciebie obrazek, prezentowany podczas każdego logowania do systemu bankowości internetowej (po wpisaniu identyfikatora, a przed wpisaniem hasła). Obrazek ten ułatwia Ci rozpoznanie, że strona, na której się logujesz jest prawdziwą stroną logowania Alior Banku, a nie stroną podstawioną w celu przechwycenia danych. Pamiętaj, żeby przy każdym logowaniu sprawdzać, czy wyświetla się wybrany przez Ciebie wcześniej obrazek. W przypadku braku obrazka lub wyświetlenia innego, niż wybrany przez Ciebie, przerwij logowanie i skontaktuj się z naszym Contact Center lub oddziałem.

W celu wyboru lub zmiany obrazka w systemie bankowości internetowej, wejdź w "Ustawienia", a następnie wybierz obrazek.

Czy Alior Bank przesyła korespondencję drogą mailową? Czy kiedykolwiek mogę być zapytany o zmianę danych identyfikacyjnych przez Internet?

Alior Bank przesyła korespondencję drogą elektroniczną, jednak nigdy nie prosi o przesłanie tą drogą jakichkolwiek danych, dotyczących identyfikatora, hasła do logowania lub innych danych „wrażliwych”. Osoba, która prosi o wysłanie takiej informacji, nie działa w imieniu Alior Banku i robi to nielegalnie. W przypadku otrzymania takiej wiadomości e-mail, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na portalu, bądź kontaktując się z naszym Contact Center (numer telefonu 19 502 lub z zagranicy +48 12 19 502).

Co mam zrobić, jeśli zapomniałem hasła do logowania?

Jeśli zapomniałeś hasła, skontaktuj się z naszym Contact Center pod numerem telefonu 19 502 lub z dowolnym oddziałem Alior Banku. Po odblokowaniu dostępu podczas kolejnego logowania otrzymasz kod SMS z hasłem startowym.

Jakiego typu powiadomienia, związane z bezpieczeństwem, oferuje system bankowości internetowej?

Alior Bank przesyła powiadomienia e-mail i SMS, informujące o poprawnym logowaniu, próbie nieudanego logowania lub o blokadzie dostępu do systemu bankowości internetowej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat powiadomień.

Do czego służą szablony płatności?

Aby ułatwić naszym Klientom korzystanie z systemu bankowości internetowej, udostępniliśmy możliwość zapisania danych regularnie wykonywanych płatności - właśnie w postaci szablonów płatności. Dzięki temu wykonując płatność po raz kolejny, wystarczy, że wybierzesz odpowiedni szablon z listy, a system automatycznie wstawi do formularza przelewu zapisane w szablonie dane.

Możesz również zapisać szablon jako zaufany – zapisanie szablonu zaufanego będzie autoryzowane kodem SMS, natomiast przy wysyłaniu przelewu na podstawie szablonu zaufanego, nie będzie wymagana dodatkowa autoryzacja.

Co to jest Pulpit i jak można go spersonalizować?

Jest to pierwsza strona po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, na której prezentowana jest informacja o wszystkich posiadanych przez Ciebie produktach bankowych. Na Pulpicie znajduje się również szereg boksów (modułów), ułatwiających korzystanie z systemu, takich jak: skróty, kalendarz, podgląd historii czy podsumowanie zleceń.

Pulpit może być w pełni konfigurowany – możliwe jest zminimalizowanie, usuwanie lub dodawanie wybranych boksów. Możliwa jest również zmiana ułożenia boksów na Pulpicie, która odbywa się poprzez przeciąganie boksów w wybrane miejsce. Aby skonfigurować Pulpit, po zalogowaniu się do systemu wybierz link "Dostosuj pulpit" w belce w górnej części ekranu.

Jak aktywować kartę w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku?

1. Po zalogowaniu wyświetl zakładkę „Karty i kredyty”

Aktywacja karty w AIB krok 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z listy kart wybierz tę, którą chcesz aktywować i kliknij opcję „Aktywacja”.

Aktywacja karty w AIB krok 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kolejny ekran zawiera informacje dotyczące wskazanej karty. Należy kliknąć „Aktywacja”.

Aktywacja karty w AIB krok 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po weryfikacji danych karty, należy wybrać opcję „Zatwierdź”.

Aktywacja karty w AIB krok 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na numer telefonu komórkowego podanego w Umowie jako „numer zaufany”, zostanie wysłany SMS z kodem. Należy go wprowadzić i kliknąć „Podpisz”. Następnie wyświetli się komunikat „Karta została aktywowana”.

Aktywacja karty w AIB krok 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Po ”Podpisaniu” operacji wyświetli się komunikat „Karta została aktywowana”.

Aktywacja karty w AIB krok 6

Co to są znaki niedozwolone w systemie transakcyjnym?

Bankowość Internetowa została wyposażona w mechanizm kontrolujący wprowadzane przez klienta znaki. W przypadku gdy na formularzu zostaną wprowadzone znaki niedozwolone, System od razu wyświetli komunikat błędu zamieniając niedozwolone znaki na znaki zapytania.
 
Przykład prezentacji błędu

 

Niedozwolone w systemie transakcyjnym znaki dla przelewów to:

  • ~ ! @ # $ % ^ & * _ { } | [ ] \ ;  „   " < > ? = `
     

 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji