Limit odnawialny w rachunku jest zwiększeniem kwoty dostępnych środków Klienta na rachunku ROR. Oznacza to, że Klient może korzystać z większej kwoty pieniędzy, niż faktyczne saldo konta. W ramach przyznanego limitu masz możliwość wielokrotnego zadłużania się i spłaty. Każda wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie na limicie.
 
To rozwiązanie, które ułatwi Ci zarządzanie domowym budżetem:

  • limit przyznawany jest na czas nieokreślony;
  • obowiązuje jedna stawka oprocentowania bez względu na wykorzystaną kwotę limitu;
  • odsetki od zadłużenia w limicie w rachunku co miesiąc pobierane są automatycznie z konta. Jeśli na rachunku nie ma wystarczających środków, odsetki pobierane są w ciężar kwoty przyznawanego limitu;
  • minimalna kwota kredytu to 500 zł a maksymalna – 100 000 zł.

Oprocentowanie limitu odnawialnego w rachunku na 16.10.2014 r. wynosi 12,00%.

Dla limitu odnawialnego w rachunku w kwocie 4500 zł roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 25,49%. Całkowity koszt kredytu wynosi 172,04 zł, na który składają się: roczna opłata za przyznanie limitu odnawialnego w rachunku w wysokości 81 zł oraz odsetki w wysokości 91,04 zł. Wyliczenia oparte na przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że Posiadacz wykorzystuje jednorazowo całą kwotę limitu i spłaca ją w 3 równych ratach miesięcznych przy oprocentowaniu limitu w wysokości 12,00% w stosunku rocznym.

Polecam stronę Alior Banku
Alior Bank:
 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji