Ruszyły zapisy na akcje Energa S.A. w Biurze Maklerskim Alior Banku

2013-11-19

Biuro Maklerskie Alior Banku przyjmuje zapisy na akcje Energa S.A. do 2 grudnia br. Debiut na warszawskiej GPW jednej z największych grup energetycznych w Polsce jest zaplanowany na 11 grudnia 2013 roku.

Oferta publiczna Energa S.A. obejmuje do 141 mln  akcji zwykłych na okaziciela serii AA, należących do Skarbu Państwa. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, dużych inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna za walory spółki została ustalona na poziomie 20 zł. Oznacza to, że wartość oferty publicznej spółki może wynieść nawet 2,8 mld zł, stając się tym samym największą tegoroczną ofertą na rynku pierwotnym w Polsce.

Biuro Maklerskie Alior Banku przyjmuje zapisy na akcje spółki Energa do 2 grudnia br. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć jeden zapis na akcje sprzedawane po cenie maksymalnej - 20 zł. Liczba akcji, którą może obejmować zapis inwestora indywidualnego, w przypadku transzy dużych inwestorów indywidualnych nie może być większa niż 6 000 sztuk, zaś w przypadku transzy inwestorów indywidualnych nie może przekroczyć 1 500 akcji. Zapisy opiewające na większą liczbę akcji będą traktowane jako zapis na maksymalną liczbę akcji. Ponadto, zapis na akcje w kategorii dużych inwestorów indywidualnych, nie wyklucza możliwości złożenia zapisu w kategorii inwestorów indywidualnych i odwrotnie.

Inwestorom zainteresowanym walorami spółki Energa, którzy nie są klientami Alior Banku, Biuro Maklerskie umożliwia założenie rachunku brokerskiego oraz złożenie zapisu na akcje całkowicie online bez konieczności wizyty w oddziale i zbędnych formalności. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek internetowy, zaakceptować umowę oraz zapis realizując przelew z innego banku.

Dotychczasowi klienci Biura Maklerskiego Alior Banku mogą dokonać zapisu na akcje spółki: w Punktach Przyjmowania Zleceń w oddziałach Banku, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej lub telefonicznie pod numerem: 19 503.

Harmonogram oferty:
18.11.2013 – publikacja Prospektu Emisyjnego Energa S.A.
19.11.2013 – rozpoczęcie przyjmowania zapisów w kategoriach inwestor indywidualny oraz duży inwestor indywidualny
2.12.2013 – zakończenie przyjmowania zapisów
11.12.2012 – pierwszy dzień notowania Akcji Energa S.A. na GPW
Więcej informacji o ofercie publicznej Energa S.A. jest dostępnych na stronie ofert rynku pierwotnego oraz pod numerem infolinii Biura Maklerskiego Alior Banku: 19 503.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.energa.pl oraz na stronie internetowej oferującego, DM PKO BP, pod adresem www.dm.pkobp.pl.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japoni

 


Polecam stronę Alior Banku

 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji