Placówki

Odszukaj najbliższą Ci placówkę Alior Banku korzystając z zamieszczonej poniżej wyszukiwarki bądź mapy.

Lista placówek Alior Banku nieprowadzących obsługi kasowej lub prowadzących obsługę kasową w ograniczonym zakresie godzin (PDF)
   

Wskaż obiekt poszukiwań:

Rodzaj placówki

W oddziałach prowadzona jest obsługa zarówno Klientów Indywidualnych, jak i biznesowych, a także obsługa kasowa. Większość oddziałów proponuje
także obsługę w zakresie produktów Biura Maklerskiego.
Centrum Biznesowe jest jednostką dedykowaną do obsługi średnich i dużych Klientów biznesowych. W Centrum Biznesowym doradcy oferują
indywidualne rozwiązania finansowe, dostosowane do profilu działalności i specyfiki firmy.
Sieć Placówek Partnerskich organizowana jest na zasadzie fraczyzy. W placówkach tych można skorzystać z oferty wybranych produktów
Alior Banku dla Klientów Indywidualnych: kont osobistych i pożyczek gotówkowych, a także obsługi kasowej. Docelowo w Placówkach Partnerskich
dostępne będą takie same usługi jak w oddziałach.
W placówkach partnerskich, w celu identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa, Klient potwierdza kartą z użyciem PIN-u każdą operację na koncie.

Wpisz miejsce lub wskaż na mapie obok:

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji