Czym charakteryzuje się przelew europejski?

Przelew realizowany:

  • tylko w EUR,
  • wyłącznie w trybie normalnym i pilnym (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi beneficjenta D+1),
  • tylko w Systemie Bankowości Internetowej,
  • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
  • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą),
  • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN.
     

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji