Przelewy walutowe

Alior Bank realizuje przelewy walutowe w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich, dolarach australijskich, dolarach kanadyjskich, koronach czeskich, koronach duńskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich i rublach rosyjskich, forintach węgierskich, jenach japońskich, lirach tureckich, lejach rumuńskich, litach litewskich, łatach łotewskich, lewach bułgarskich, randach południowoafrykańskich, peso meksykańskich.

Przelewy walutowe dzielimy na:

 • importowe – przelewy wychodzące,
 • eksportowe – przelewy przychodzące.

Przelewy walutowe importowe mogą być zlecane w:

 • Oddziałach Alior Banku w formie ustnej lub papierowej,
 • Systemie Bankowości Internetowej,
 • Contact Centre.

Przelewy walutowe importowe mogą być realizowane jako zlecenia zwykłe, pilne bądź ekspresowe. Tryb zwykły oznacza, że środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta drugiego dnia roboczego od dnia obciążenia rachunku Klienta (tzw. data SPOT), z wyjątkiem przelewów realizowanych w EUR w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym to przypadku środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta. Dla zleceń w trybie pilnym środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta. Natomiast w trybie ekspresowym środki dostępne są dla banku beneficjenta już w dniu obciążenia rachunku Klienta. Do wyznaczenia daty, w której środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta zgodnie z powyższymi trybami, bierze się pod uwagę występowanie świąt w kraju beneficjenta lub dla waluty zlecenia.

W przelewach walutowych importowych zleceniodawca wskazuje, w jaki sposób mają być rozliczone koszty przelewu. Dostępne są trzy opcje:

 • SHA – koszty dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta w taki sposób, że każdy z nich pokrywa koszty swojego banku;
 • BEN - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa beneficjent. Opcja niedostępna dla transakcji płatniczych objętych Ustawą o Usługach Płatniczych;
 • OUR - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa zleceniodawca.

W przypadku przelewów importowych z opcją podziału kosztów OUR, Alior Bank nie obciąża zleceniodawcy faktycznymi kosztami innych banków, tylko pobiera zryczałtowaną opłatę na pokrycie tych kosztów. Dzięki takiemu rozwiązaniu już w momencie zlecania przelewu importowego znane są całkowite koszty jego realizacji.

W rozliczeniach z krajami Unii Europejskiej zawsze wymagane jest podanie numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN oraz wskazanie banku beneficjenta w postaci kodu BIC. Internetowa baza kodów BIC dostępna jest pod adresem http://www.swift.com/biconline/. Brak podania oznaczeń zgodnie z powyższymi zasadami może uniemożliwić przyjęcie zlecenia lub może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Przelew transgraniczny/ SEPA to przelew, spełniający poniższe warunki.

Przelew realizowany:

 • tylko w EUR,
 • tryb realizacji – zwykły lub pilny (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi Beneficjenta D+1),
 • tylko w Systemie Bankowości Internetowej,
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
 • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą),
 • podany BIC banku beneficjenta,
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN.

Płatności transgraniczne/ SEPA to najszybsza forma płatności w obrocie zagranicznym dla rozliczeń prowadzonych w euro. Płatności wysyłane do banków uczestniczących w systemie rozliczeń Target 2 są realizowane przez nas, bez dodatkowych kosztów.

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji