Konferencja Akademii Zafirmowani.pl

 „Firmy rodzinne – przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki”

Aby wziąć udział w konferencji musisz być zarejestrowany w serwisie Zafirmowani.pl
  • Jeśli posiadasz już konto w Zafirmowani.pl, wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny znajdujący się na tej stronie.
  • Jeśli nie masz konta w bezpłatnym serwisie Zafirmowani.pl, kliknij tutaj lub skorzystaj z przycisku "Rejestracja" (zostaniesz automatycznie zapisany na tę konferencję).
kiedy: 27 kwietnia 2018 r. godz. 9.30-15:40.
gdzie: : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Budynek B – Aula B, ul. Bogucicka 3a, 40-227 Katowice

Konferencja jest organizowana z Inicjatywą Firm Rodzinnych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Poniżej harmonogram konferencji.

Zapraszamy! 
Zarejestruj się na Zafirmowani.pl, jeśli chcesz wziąć udział w konferencji: Formularz dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Zafirmowani.pl:

Program konferencji

09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:20 Powitanie gości i słowo wstępu
10:20-10:50 Rafał Kunaszyk - Zbudowani na wartościach – o kulturze organizacyjnej w firmach rodzinnych
10:50-11:20 Michalina Daszkiewicz - Różnice w doborze kadr – korporacja vs. firma rodzinna
11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-12:10 Jakub Hagno - Ready to work
12:10-12:40 prof. UE dr hab. Joachim Foltys - Współczesne koncepcje konstrukcji struktur organizacji w przedsiębiorstwach rodzinnych
12:40 -13:10 Tomasz Brodziak - Dywersyfikacja produktów i rynków czynnikiem stabilnego wzrostu
13:10-14:10 Lunch
14:10-14:40 Jak budować bezpieczeństwo podatkowe? – Anna Turska, Paweł Stańczyk
14:40-15:20 Blaski i cienie firm rodzinnych – Panel dyskusyjny z przedstawicielami rodzinnego biznesu – Agata Hagno
15:20-15:40 Zakończenie i loteria wizytówkowa  
09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:20 Powitanie gości i słowo wstępu
10:20-10:50 Rafał Kunaszyk - Zbudowani na wartościach – o kulturze organizacyjnej w firmach rodzinnych
10:50-11:20 Michalina Daszkiewicz - Różnice w doborze kadr – korporacja vs. firma rodzinna
11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-12:10 Jakub Hagno - Ready to work
12:10-12:40 prof. UE dr hab. Joachim Foltys - Współczesne koncepcje konstrukcji struktur organizacji w przedsiębiorstwach rodzinnych
12:40 -13:10 Tomasz Brodziak - Dywersyfikacja produktów i rynków czynnikiem stabilnego wzrostu
13:10-14:10 Lunch
14:10-14:40 Jak budować bezpieczeństwo podatkowe? – Anna Turska, Paweł Stańczyk
14:40-15:20 Blaski i cienie firm rodzinnych – Panel dyskusyjny z przedstawicielami rodzinnego biznesu – Agata Hagno
15:20-15:40 Zakończenie i loteria wizytówkowa  

Prelegenci

Rafał Kunaszyk
Rafał Kunaszyk - edukator, mówca motywacyjny. Kreował i zrealizował kilkadziesiąt projektów rozwojowych w kraju i zagranicą m.in. dla Rządu Chorwackiego, pracował dla ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracował z dużymi firmami consultingowymi w kraju i za granicą, m.in.: WYG International, LRDP Kantor, PwC itp.

Obecnie zarządza dynamicznie rozwijającą się grupą firm działających w obszarze edukacji i innowacji, prowadzi debaty z udziałem polityków, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Przeszkolił w ciągu 20-lat kilkanaście tysięcy osób w kraju i zagranicą.
Tomasz Brodziak
Tomasz Brodziak - członek Zarządu Kotrak S.A. Z branżą IT i handlem związany od 20 lat.
Agata Hagno
Agata Hagno - założycielka i prezes zarządu rodzinnej firmy consultingowej DPM Sp. z o.o., działającej na rynku od 1998 roku. Pasjonatka nowych rozwiązań w zakresie HR, ze szczególnym naciskiem na dobór pracowników wysokiego szczebla, rozwój talentów, motywacji. Twórca outplacementu mobilnego. Członek zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz Rady Programowej Fundacji Class Ladies, od 2014 roku Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet. Wiceprezes zarządu Fundacji prof. Józefa Pietera. Chętnie angażuje się w inicjatywy mające na celu usprawnienie funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, m.in. aktywnie współpracując z Forum Młodych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest mentorem dla grupy młodych przedsiębiorców.
prof. UE dr hab. Joachim Foltys
prof. UE dr hab. Joachim Foltys - profesor nadzwyczajny n. ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpracownik uczelni w kraju, w tym UKSW - Warszawa, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyn, SGH - Warszawa i za granicą, w tym THW Ingolstadt, RGGU - Moskwa, UMB Bańska - Bystrzyca. Autor kilkudziesięciu artykułów, monografii oraz opracowań, w tym z listy Filadelfijskiej. W obszarze badań naukowych identyfikuje: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), wartość współczesnych organizacji, w tym wartości niematerialne i prawne, wybrane współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami , w tym Cloud Organization, organizacje sieciowe, "pełzające" struktury organizacyjne, harmonia i synergia w organizacji, podejście procesowe w organizacji, akomodacja zmian interesariuszy Organizacji.
Anna Turska
Anna Turska - wiceprezes Zarządu Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Doradca podatkowy z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej klientów z różnych sektorów. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów zarówno dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dla klientów indywidualnych. Ponadto, doradza w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia.

Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. Absolwentka Advanced Management Program przy IESE Business School. Prelegentka na wielu konferencjach oraz seminariach w zakresie planowania podatkowego. Autorka licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Jakub Hagno
Jakub Hagno - doświadczony konsultant personalny, realizujący projekty rekrutacyjne głównie na stanowiska managerskie. Z branżą HR związany od szczęściu lat. Pomysłodawca i członek zespołu wdrażającego innowacyjny produkt w zakresie usług rekrutacyjnych dla młodych ludzi – ReadyToWork. Prowadzi zajęcia ze studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu rekrutacji i selekcji personelu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Zarządzania menadżerskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji w biznesie.
Michalina Daszkiewicz
Michalina Daszkiewicz - absolwentka Politologii i Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 10 lat związania z branżą HR, rekrutacją oraz doradztwem w tych obszarach. Specjalizuje się w projektach rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz organizacji eventów HR-owych.

Prowadzi rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla dla firm produkcyjnych i usługowych z polskim i zagranicznym kapitałem. Zwolenniczka i propagatorka „Turkusowego Zarządzania” w przedsiębiorstwach.
Paweł Stańczyk
Paweł Stańczyk - Paweł Stańczyk Lider Praktyki Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektach podatkowych dla międzynarodowych korporacji, polskich firm rodzinnych oraz klientów indywidualnych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zarówno prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych (w tym również międzynarodowych), jak i bieżącym doradztwem dotyczącym codziennej działalności polskich przedsiębiorców.

Doradza podmiotom z różnych branż gospodarki, w tym w szczególności podmiotom z branży usługowej, handlowej (w tym FMCG), dystrybucyjnej oraz produkcji przemysłowej. Autor licznych publikacji oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego, a także prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom podatkowym.

Komitet merytoryczny

prof. dr hab. Wojciech Dyduch - koordynator Merytoryczny Konferencji
dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Wojciech Dyduch
Wojciech Dyduch – profesor nauk ekonomicznych. Autor bądź współautor ponad 150 oryginalnych prac twórczych, polskich i anglojęzycznych oraz recenzji opublikowanych w czasopismach naukowych, zeszytach naukowych i monografiach. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości, twórczej strategii oraz tworzenia i zawłaszczania wartości w organizacjach. Jest wiceprezesem na Polskę stowarzyszenia European Council for Small Business and Entrepreneurship, ambasadorem na Polskę sekcji przedsiębiorczości amerykańskiej Academy of Management. Wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN. Prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, kierownik Katedry Przedsiębiorczości.

Współorganizator sesji „Organizing creativity for innovation” na konferencjach European Academy of Management w latach 2012-2016. Łącznie zrealizował 24 projekty badawcze, z czego trzy otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki. Prowadzi działalność dydaktyczną w kraju i za granicą (m. in. Finlandia, Holandia, Stany Zjednoczone) gdzie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, MBA i doktoranckich. 

Jak dojechać?

Zapraszamy!

Partnerzy