Kredyt firmowy z gwarancją de minimis

Potrzebujesz finansowania, a nie masz zabezpieczeń? Weź kredyt z bezpłatną gwarancją de minimis ze środków FG POIG! Gwarancja może objąć:

  • kredyt obrotowy – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, 
  • kredyt inwestycyjny

Wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie

Prowizja 0%

za cały okres gwarancji

zabezpieczenie do 60%

kwoty kredytu – nawet do 3,5 mln zł
nawet do 27 miesięcy ochrony kredytu obrotowego i 99 miesięcy ochrony kredytu inwestycyjnego
większe szanse na uzyskanie kredytu – także dla startujących biznesów i firm posiadających zabezpieczenia niskiej wartości

Sprawdź kryteria przyznania gwarancji

Z gwarancji de minimis z Funduszem Gwarancyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (FG POIG) może skorzystać przedsiębiorca z sektora mikro, małych i średnich firm, spełniający jednocześnie: Z gwarancji de minimis z Funduszem Gwarancyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (FG POIG) może skorzystać przedsiębiorca z sektora mikro, małych i średnich firm, spełniający jednocześnie:

Kryteria innowacyjności – wystarczy, aby przedsiębiorca  spełnił jedno z poniższych:
  • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
  • jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym;
  • uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie  typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
  • w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
  • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%;
  • w co najmniej jednym  roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
  • w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.
Warunki objęcia gwarancją de minimis (pdf, 180 kB)

Zobacz jakie to proste!

Wypełnij formularz

To tylko 2 minuty! Skontaktujemy się z Tobą

Wypełnij formularz

To tylko 2 minuty! Skontaktujemy się z Tobą

Odwiedź oddział

Alior Banku

Odwiedź oddział

Alior Banku

Złóż wniosek o przyznanie gwarancji

razem z wnioskiem o udzielenie kredytu

Złóż wniosek o przyznanie gwarancji

razem z wnioskiem o udzielenie kredytu

Podpisz umowę kredytową

– ochrona wejdzie w życie z chwilą przyznania środków

Podpisz umowę kredytową

– ochrona wejdzie w życie z chwilą przyznania środków