Doradztwo indywidualne

Usługa szyta na miarę

indywidualna opieka
licencjonowanego maklera
lub doradcy inwestycyjnego

najszersze spektrum inwestycji
i instrumentów branych pod uwagę

kontrola inwestycji
i wsparcie merytoryczne

analiza posiadanego portfela inwestycyjnego
 

Na czym polega doradztwo indywidualne?

Jeżeli chcesz zainwestować minimum 1 000 000 zł i cenisz sobie bezpośredni kontakt z doradcą, proponujemy Ci usługę doradztwa indywidualnego. Oprócz rekomendacji portfela inwestycyjnego dostosowanego do Twoich potrzeb, dodatkowo przeanalizujemy Twoje dotychczasowe inwestycje i toTy zdecydujesz, czy mają one być objęte rekomendacją. Może ona dotyczyć pojedynczego instrumentu finansowego lub grupy instrumentów finansowych – to zależy od Ciebie! Wspólnie z naszym ekspertem uzgodnisz indywidualną strategię inwestycyjną szytą na Twoją miarę.
 
Jeżeli chcesz zainwestować minimum 400 tysięcy zł i cenisz sobie bezpośredni kontakt z doradcą, proponujemy Ci usługę doradztwa indywidualnego. 
Dzięki indywidualnemu podejściu do Twoich inwestycji, nasz ekspert zaproponuje Ci rekomendację szytą na miarę. 

Poznaj naszych ekspertów


Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek komitetu inwestycyjnego. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2012) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1995). Makler papierów wartościowych, posiadający licencję KNF uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku finansowego: Dom Maklerski BGK (1995-1996), Dom Maklerski Banku Śląskiego (1996- 1997), Biuro Maklerskie Banku BPH (1997-2007). Od lutego 2008 roku pracuje w Biurze Maklerskim Alior Banku, obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Inwestycyjnego. Jednocześnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego. Specjalizuje się w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury gospodarczej oraz cyklach koniunkturalnych.

Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku ekonomia ze specjalizacją Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 3076) oraz Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 711). Z Biurem Maklerskim Alior Banku związana od 2015 roku zajmując odpowiednio stanowiska Specjalisty Produktów Inwestycyjnych, Animatora Rynku i Specjalisty ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialna za analizę obszaru ryków wschodzących oraz analizę fundamentalną podmiotów krajowych.
Jak skorzystać z Doradztwa Inwestycyjnego?
Doradzimy Ci jak skutecznie inwestować!

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje