Strategie indywidualne

Usługa szyta na miarę

indywidualna opieka
licencjonowanego maklera
lub doradcy inwestycyjnego

najszersze spektrum inwestycji
i instrumentów branych pod uwagę

kontrola inwestycji
i wsparcie merytoryczne

analiza posiadanego portfela inwestycyjnego
 

Realizując obowiązek, który nakłada na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.

Na czym polega strategia indywidualna?

Jeżeli chcesz zainwestować minimum 1 000 000 zł i cenisz sobie bezpośredni kontakt z doradcą, proponujemy Ci usługę doradztwa indywidualnego. Oprócz rekomendacji portfela inwestycyjnego dostosowanego do Twoich potrzeb, dodatkowo przeanalizujemy Twoje dotychczasowe inwestycje i to Ty zdecydujesz, czy mają one być objęte rekomendacją. Wspólnie z naszym ekspertem uzgodnisz indywidualną strategię inwestycyjną szytą na Twoją miarę.

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
Jeżeli chcesz zainwestować minimum 1 000 000 zł i cenisz sobie bezpośredni kontakt z doradcą, proponujemy Ci usługę doradztwa indywidualnego. Oprócz rekomendacji portfela inwestycyjnego dostosowanego do Twoich potrzeb, dodatkowo przeanalizujemy Twoje dotychczasowe inwestycje i to Ty zdecydujesz, czy mają one być objęte rekomendacją. Wspólnie z naszym ekspertem uzgodnisz indywidualną strategię inwestycyjną szytą na Twoją miarę.
Usługa Doradztwa Inwestycyjnego w formule strategii indywidualnych świadczona jest przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego lub maklera. Szczegółowa lista pracowników BM Alior upoważnionych od świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego znajduje się w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku
Jak skorzystać ze strategii indywidualnej?
Doradzimy Ci jak skutecznie inwestować!

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje