Doradztwo jednofunduszowe

Eksperci pracują, Ty zarabiasz

usługa dla każdego

już od 200 zł przeznaczonych na inwestycje

ograniczone ryzyko inwestycji

dzięki dywersyfikacji portfela przez ekspertów

rozwiązanie dostosowane

do Twoich oczekiwań

oszczędzamy Twój czas

i ograniczamy formalności

Na czym polega doradztwo jednofunduszowe

Jeżeli cenisz sobie wygodę i minimum formalności, a chcesz w pełni korzystać z pomocy naszych ekspertów ta usługa jest dla Ciebie!
 
Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań, a my przekażemy Ci za darmo gotowe rozwiązanie – rekomendowany fundusz inwestycyjny, zgodny z Twoimi oczekiwaniami i nastawieniem do ryzyka.

Proponujemy 4 strategie inwestycyjne reprezentowane przez fundusze:
  • Alior SFIO Strategia Ostrożna
  • Alior SFIO Strategia Rozważna
  • Alior SFIO Strategia Aktywna
  • Alior SFIO Strategia Dynamiczna
Fundusze inwestycyjne Alior SFIO prowadzone są przy współpracy z Alior TFI. Każdy fundusz inwestuje w instrumenty adekwatne do założeń swojej strategii. Eksperci obserwują rynek i reagują na zmieniającą się sytuację gospodarczą, aby minimalizować ryzyko oraz maksymalizować zysk. Dodatkowo co miesiąc prześlemy Ci bieżącą stopę zwrotu inwestycji oraz komentarz naszych ekspertów do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą. 

Poznaj naszych ekspertów

Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Absolwent Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz absolwent Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i Stockholm Univesity School of Business. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja 1641). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w biurach maklerskich obecnie na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego.
​​Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Specjalizuje się w makroekonomii, cyklach koniunkturalnych oraz wskaźnikach wyprzedzających. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 1039). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich, obecnie na stanowisku z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.
​​Członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialny  za zatwierdzanie strategii inwestycyjnych. Specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych do portfeli inwestycyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie, jako analityk rynków finansowych, obecnie w Alior Banku na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego.
Strateg rynków finansowych. Jako członek Komitetu Inwestycyjnego odpowiedzialna za sporządzanie i zatwierdzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie Klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych. Magister inżynier zarządzania finansami przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2145). Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach maklerskich i bankach, w tym ponad dziewięcioletnie w obszarze analiz inwestycyjnych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Jednocześnie jest wykładowcą Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW SA w zakresie wycen spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku z atrudniony na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za obszar rynków rozwiniętych oraz dla krajowych podmiotów notowanych na rynku regulowanym obejmuje wycenami głównie spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmację, spółki informatyczne.
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 478) oraz Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 2614). Karierę zawodową rozpoczynał w Millennium Domu Maklerskim, następnie pracował w IFM Global Asset Management przy usłudze asset management, a od czerwca 2015 r. związany z Biurem Maklerskim Alior Banku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. Specjalizuje się w analizie rynkowej i makro rynków wschodzących, w szczególności rynku azjatyckiego a na krajowym rynku akcji specjalizuje się przede wszystkim w podmiotach z branży handlu detalicznego, przemysłowego i motoryzacyjnego.
Starszy analityk rynku finansowego, absolwent studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. Wykorzystuje analizy danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku. Zwolennik analizy technicznej nakierowanej na obserwację zmian cen i wolumenu.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji to 200 zł. 
Czy będzie pobierana  opłata za umorzenie?
Statut przewiduje taka opłatę. Jednak decyzją TFI nie jest ona pobierana.
Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za zarządzanie oraz kosztów obciążających aktywa Subfunduszy, w tym zasady ich pobierania, zawiera prospekt informacyjny, statut Funduszu oraz Tabela Opłat. Informacje te dostępne są na www.moneymakers.pl.
Czy klient ponosi podwójne opłaty za zarządzanie?
W celu ograniczenia dodatkowych kosztów dla klientów BM Alior Banku będzie przekazywało własne wynagrodzenie z udziału w opłacie za zarządzanie w nabywanych przez FoF funduszach na rachunki FoF. Innymi słowy wszystko to co otrzymamy z innych TFI za zakup funduszu tego TFI przez FoF przekażemy do FoF. Takie działanie spowoduje, że podwójna opłata za zarządzanie będzie dotyczyła tylko części aktywów.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Doradztwo jednofunduszowe

Eksperci pracują, Ty zarabiasz