Rachunek Alior Trader dla firm

Masz firmę? Dzięki rachunkowi Alior Trader dla firm możesz zawierać transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

standardowa prowizja 0,004%

od wartości transakcji instrumentami finansowymi 

brak wpłaty minimalnej,

niskie, a nawet ujemne spready

możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Ostrzegamy przed podmiotami nieposiadającymi licencji maklerskiej kontaktującymi się z Państwem i oferującymi świadczenie usług maklerskich. Podmioty te mogą podszywać się pod działalność prowadzoną przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. używając np.: zbliżonej nazwy. Informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie prowadzi działalności pod inną nazwą i nie współpracuje z takimi podmiotami. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19503.

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił inwestorom model ECN. Biuro Maklerskie wykonuje zlecenia klientów w swoim imieniu na ich rachunek. W zakresie par walutowych oraz metali szlachetnych tworzy instrumenty CFD w oparciu o kursy spot banków lub firm inwestycyjnych obecnych na rynku FX, z którymi współpracuje. Ceny prezentowane w usłudze są cenami przekazywanymi w niezmienionej formie z czołowych banków lub firm inwestycyjnych i są dedykowane dla Biura Maklerskiego. Transakcje zawierane są z podmiotami, które oferują najkorzystniejszą cenę.   

Płynność pozostałym instrumentom zapewniają firmy inwestycyjne z którymi współpracuje Biuro Maklerskie.

Zlecenia realizowane są w modelu STP ( Straight Through Processing) – Biuro Maklerskie wysyła je do dostawców płynności w momencie złożenia bądź w momencie aktywacji zleceń oczekujących. Dostawcy płynności nie widzą zleceń naszych klientów do momentu w którym zostaną one im przekazane. W ramach świadczonej usługi klienci mogą jedynie odpowiadać na oferty prezentowane przez dostawców płynności. 

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale!

Odwiedź dowolny
oddział Alior Banku
Podpisz umowę
Inwestuj za pośrednictwem
bankowości internetowej i mobilnej
Pobierz aplikację Alior 4 Trader
i zyskaj dostęp do rynku FOREX
Odwiedź oddział Alior Banku i podpisz umowę o rachunek Alior Trader dla firm

Wymagane dokumenty

 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub utworzenie podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu – dokumentem tym może być m.in. odpis z odpowiedniego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru nie może być starszy niż 3 miesiące na dzień podpisania umowy);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (oryginał do wglądu);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (oryginał do wglądu);
 • W przypadku podmiotów zagranicznych wymagane jest dostarczenie aktualnych dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Oświadczenie o posiadaniu kodu LEI
 • W przypadku kilku pełnomocników trzeba przygotować Kartę Wzoru Podpisów (KWP)

Produkty towarzyszące

Platforma Alior 4 Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior 4 Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępnione przez największe banki na świecie
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis inwestycyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis inwestycyjny

Zamknij szczegóły
 
 • aktualności rynkowe
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • dostęp do kwotowań par walutowych
 • przejrzyste wykresy

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
Prowizje pobierane są procentowo od wartości nominalnej transakcji w momencie jej zawarcia - zarówno od otwarcia jak i zamknięcia pozycji. Prowizje od zawieranych transakcji stanowią jedyny koszt transakcyjny - Biuro Maklerskie nie zwiększa spreadów. Szczegóły dotyczace prowizji mozna znaleźć w Taryfie opłat i prowizji oraz Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna firma może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut: PLN, EUR, USD.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • system bankowości internetowej,
 • przelew
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy możliwe jest założenie rachunku Alior Trader dla zagranicznej osoby prawnej?
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W jaki sposób firma może otworzyć rachunek Alior Trader?
Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.
Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku Alior Trader przez przedsiębiorstwo?
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych oraz oświadczenie o posiadaniu kodu LEI. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
Kto może dysponować firmowym rachunkiem Alior Trader?
Podmiot, na rzecz którego jest prowadzony rachunek powinien umocować osobę lub osoby upoważnione do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usługi Alior Trader. 
Czy za pośrednictwem rachunku Alior Trader mogę fizycznie wymieniać waluty?
Nie ma takiej możliwości. Transakcje zawierane na rachunku Alior Trader mają charakter nierzeczywisty (klienci zawierają transakcje w celu osiągniecia korzyści ze zmiany kursu danej pary walutowej bądź innego aktywa).
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku jako broker forex jest drugą stroną transakcji?

 
Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji. Biuro Maklerskie Alior Banku dokłada wszelkich starań aby być podmiotem w pełni transparentnym oraz wykluczyć powstanie konfliktu interesu pomiędzy klientem a Biurem Maklerskim.

 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!