Rockbridge TFI S.A.

Informujemy, że z dniem 28 lipca 2023 roku uległa rozwiązaniu umowa dystrybucyjna, zawarta pomiędzy Alior Bank S.A. (dalej „Bank”) a Rockbridge TFI S.A., w zakresie dystrybucji funduszy Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej fundusze Nationale-Nederlanden, wcześniej Metlife).

Ostatnim dniem przyjmowania przez Bank zleceń i dyspozycji dotyczących tych funduszy był 24 lipca 2023 roku.

Od 29 lipca 2023 roku ww fundusze nie są widoczne w systemach Banku. Pracownicy Banku nie będą posiadali informacji o aktywach Klientów Banku ulokowanych w tych funduszach.

Od tego dnia celem uzyskania informacji o stanie rejestrów lub złożenia dyspozycji dotyczących tych rejestrów należy kontaktować się bezpośrednio z Rockbridge TFI S.A., zgodnie z informacjami podawanymi na stronie www.rockbridge.pl w zakładce kontakt.