Rachunek Alior Trader dla firm

Masz firmę? Dzięki rachunkowi Alior Trader dla firm możesz zawierać transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

standardowa prowizja 0,0045%

od wartości transakcji instrumentami finansowymi 

brak wpłaty minimalnej,

niskie, a nawet ujemne spready

możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale!

Odwiedź dowolny
oddział Alior Banku
Podpisz umowę
Inwestuj za pośrednictwem
bankowości internetowej i mobilnej
Pobierz aplikację Alior Trader 2
i zyskaj dostęp do rynku FOREX
Odwiedź oddział Alior Banku i podpisz umowę o rachunek Alior Trader dla firm

Wymagane dokumenty

 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub utworzenie podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu – dokumentem tym może być m.in. odpis z odpowiedniego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru nie może być starszy niż 3 miesiące na dzień podpisania umowy);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (oryginał do wglądu);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (oryginał do wglądu);
 • W przypadku podmiotów zagranicznych wymagane jest dostarczenie aktualnych dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Oświadczenie o posiadaniu kodu LEI

Produkty towarzyszące

Platforma Alior Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępnione przez największe banki na świecie
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • sygnały inwestycyjne z serwisu Reuters
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters i PAP
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Macronext
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Jak działa Alior Trader?

00:00

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
Prowizje pobierane są procentowo od wartości nominalnej transakcji w momencie jej zawarcia - zarówno od otwarcia jak i zamknięcia pozycji. Prowizje od zawieranych transakcji stanowią jedyny koszt transakcyjny  - Biuro Maklerskie nie zwiększa spreadów, które sa kształtowane przez rynek. Prowizja od transakcji instrumentami finansowymi opartymi o pray walutowe innymi niz kontrakty róznic kursowych wynosi 0,004% wartości transakcji. Szczegóły dotyczace prowizji mozna znaleźc w Taryfie opłat i prowizji oraz Specyfikacji Unstrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna firma może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut: PLN, EUR, USD.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy możliwe jest założenie rachunku Alior Trader dla zagranicznej osoby prawnej?
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W jaki sposób firma może otworzyć rachunek Alior Trader?
Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.
Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku Alior Trader przez przedsiębiorstwo?
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych oraz oświadczenie o posiadaniu kodu LEI. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
Kto może dysponować firmowym rachunkiem Alior Trader?
Podmiot, na rzecz którego jest prowadzony rachunek powinien umocować osobę lub osoby upoważnione do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usługi Alior Trader. 
Co to jest model ECN?
ECN - Electronic Communications Network -  broker ECN umożliwia handel z pozostałymi uczestnikami rynku poprzez swoje platformy transakcyjne.  Drugą stroną transakcji w tym modelu są banki oferujące płynność, firmy inwestycyjne lub inni inwestorzy. Inwestorzy handlują po aktualnych cenach oferowanych przez innych uczestników. Wszystkie transakcje są realizowane w czasie rzeczywistym po cenach rynkowych.  Broker nie ingeruje w kwotowania.  Spready walutowe są zmienne, rynkowe.  Broker zarabia na prowizjach.

 
Czy MT4 (MetaTrader 4) współpracuje z rachunkiem Alior Trader?

 
Nie, Alior Trader wykorzystuje platformę forex ProTrader dostarczaną przez firmę PFSoft.

 
Czy inwestowanie na rynku OTC wiąże się z podwyższonym ryzykiem?

 
Handel walutami  oraz handel CFD jest obarczony ryzykiem ze względu na specyfikę rynku OTC.
W ekstremalnych przypadkach straty mogą przewyższyć depozyt.

 
Czy Biuro Maklerskie ustala spready walutowe?

 
Nie, Biuro Maklerskie Alior Banku nie ingeruje w wartości spreadów.  Są one zmienne i rynkowe. Niskie spready forex wynikają z płynności i popularności danego instrumentu.
W jakich dniach oraz godzinach odbywa się handel forex?

 
Platforma forex Alior Trader 2 umożliwia handel od niedzieli 23:00 czasu CET do piątku do godziny 23:00 czasu CET.
Jak wygląda oferta Forex? Na jakich parach walutowych można zawierać transakcje?
Obecnie na platformie Alior Trader kwotowane są 42 pary walutowe. Wśród nich znajdują się najważniejsze pary walutowe (m.in. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP), złotówkowe crossy walutowe (USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN). Pełna lista par walutowych, na których można zawierać transakcje znajduje się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
 
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku publikuje analizy forex?

 
Tak, Biuro Maklerskie Alior Banku udostępnia analizy rynkowe, które są dostępne na stronie internetowej https://broker.aliorbank.pl.
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku jako broker forex jest drugą stroną transakcji?

 
Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji wynika to z przyjętego modelu ECN. Biuro Maklerskie Alior Banku dokłada wszelkich starań aby być podmiotem w pełni transparentnym oraz wykluczyć powstanie konfliktu interesu pomiędzy Klientem a Biurem Maklerskim.

 
Znajomy powiedział do mnie „zarabiaj na forex, zarabiaj na walutach”. Od czego powinienem zacząć?
Pierwszą zalecaną czynnością, którą należałoby wykonać to otwarcie rachunku demonstracyjnego, na którym inwestujemy wirtualny kapitał. Po zapoznaniu się z platformą handlową i dokonaniu pierwszych transakcji, kolejną czynnością jest odpowiednie zapoznanie się ze specyfiką rynku OTC, rodzajami zleceń, cenami bid i ask oraz podstawowymi narzędziami analizy. Zwracamy uwagę, że inwestowanie na rachunku demonstracyjnym nie oddaje rzeczywistych warunków podejmowania decyzji inwestycyjnych, a tym samym nie można przyjąć założenia, że pozytywny wynik wirtualnych inwestycji przełoży się na osiągnięcie podobnych wyników w rzeczywistości.

 
Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie „jaki jest najlepszy broker walutowy?”. Co wyróżnia Alior Bank w tym segmencie rynku?

 
Przede wszystkim model ECN. Umożliwia inwestowanie po aktualnej na rynku międzybankowym cenie co pozwala na ograniczenie spreadu i przejrzyste warunki handlu – Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji. Dostarczamy także unikalną platformę transakcyjną Alior Trader, która umożliwia inny sposób inwestowania względem pozostałych platform Fx.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!