Oferta publiczna spółki Milestone Medical

Zapisy tylko do 14 grudnia 2015 r.! 

08

Grudnia

14

Grudnia

Milestone Medical

Weź udział w medycznej rewolucji
Spółka Milestone Medical to dostawca rewolucyjnej technologii bezbolesnego i bezpiecznego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu. Jest twórcą innowacyjnego systemu zastrzyków dostawowych. Kluczowe technologie i patenty objęte licencją Milestone Medical zostały opracowane oraz wykorzystane po raz pierwszy przez Milestone Scientific w przełomowych wynalazkach dla branży stomatologicznej. Do tej pory odnotowano ponad 50 milionów iniekcji wykonanych przy wykorzystaniu tych technologii.

Obszary działalności

Technologia iniekcji Milestone oparta jest na opatentowanym systemie Dynamic Pressure Sensing® (DPS®; system dynamicznego wykrywania ciśnienia), którego zadaniem jest mierzenie gęstości tkanek, w ten sposób umożliwiając pracownikom medycznym określenie umiejscowienia igły podczas iniekcji. Dla zastosowań zatwierdzonych już do użycia, system ten wykorzystuje technologię komputerową, która zapewnia pracownikom medycznym wsparcie w czasie rzeczywistym, wskazując precyzyjnie lokalizację dozowania leku. Dodatkowym atutem technologii jest ograniczanie bólu towarzyszącego iniekcjom.                    

Przewagi konkurencyjne

Kluczowe znaczenie w systemach dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych ma objęta patentem technologia CompuFlo® umożliwiająca precyzyjne dozowanie leków. Z relacji licznych specjalistów medycznych i stomatologicznych z obszarów akademickich oraz klinicznych wynika, że CompuFlo posiada potencjał do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności wielu zabiegów obejmujących podanie leków, które obecnie opierają się na użyciu strzykawki do iniekcji podskórnych, technologii liczącej ponad 150 lat, oraz na wyczuciu i umiejętnościach pracownika medycznego. Negatywne skutki stosowania tradycyjnych strzykawek przy podawaniu leków obejmują ból, zniszczenie tkanek, komplikacje pooperacyjne oraz rzadziej tymczasowy lub stały paraliż i śmierć. Ból oraz zniszczenie tkanek są bezpośrednim rezultatem niekontrolowanego ciśnienia oraz tempa przepływu, które powstają podczas podania leków do ludzkiej tkanki. Niektóre z istniejących technologii były w stanie kontrolować tempo przepływu, jednakże do czasu opracowania technologii CompuFlo nie istniała możliwość precyzyjnego kontrolowania ciśnienia. 

Strategia rozwoju

 W celu wprowadzenia na rynek systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego przeznaczonych do użytku w placówkach służby zdrowia, do użytku domowego, jak również w leczeniu nagłych przypadków, przewlekłym leczeniu oraz w placówkach publicznych służby zdrowia, z wyłączeniem pozaszpitalnych placówek zdrowia zajmujących się leczeniem bólu, Milestone Scientific działając na rzecz Milestone Medical zawarło umowę wyłącznej dystrybucji z firmą Tri-anim Health Services Inc., największym dostawcą rozwiązań w sprzedaży specjalistycznej i dystrybucji w dziedzinie służby zdrowia na terenie Stanów Zjednoczonych. Milestone Mecial zawarła również umowę z Beijing 3H, dystrybutorem sprzętu medycznego w Chinach, obejmującą dystrybucję produktów na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau i Hongkong oraz innych regionach Azji, gdzie Beijing 3H posiada istniejące kanały dystrybucji.

Milestone Medical Inc. to joint-venture spółki Milestone Scientific oraz Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co., Ltd. utworzone w 2011 roku w celu opracowania, komercjalizacji, produkcji oraz sprzedaży systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych.

Milestone Scientific udzielił Milestone Medical bezpłatnej licencji na wyłączność (obejmującej cały świat) do wykorzystania swoich patentów do zastosowań w systemach dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych, natomiast pozostali udziałowcy Milestone Medical wnieśli kapitał wielkości 1,5 milionów USD na opracowanie i komercjalizację tych systemów i powiązanych z nimi końcówek jednorazowych.

Opracowanie systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych zostało zakończone. Obecnie Firma oczekuje na wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.

Informacje o emisji akcji

Data rozpoczącia subskrypcji 8.12.2015 r.
Data zakończenia subskrypcji 14.12.2015 r.
Cena maksymalna 5,90 PLN
Planowany przydział akcji do 22.12.2015 r.
Prowizja za zakup akcji 0,29% min. 3 zł
Wielkość zapisu min. 200 akcji 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z ponad 200 oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
  • Tylko 0,29% prowizji przy zapisie- bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.

Sprawdź, jak to zrobić
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Sprawdź, jak założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Milestone Medical Inc. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki i Spółce jest prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej  Spółki (http://www.www.medicalmilestone.com), oraz Vestor Dom Maklerski S.A. (www.vestor.pl). Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.