Oferta publiczna Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Zapisy tylko do 21 grudnia 2015 r.!

10

Grudnia

21

Grudnia

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Dysponując szeregiem poradni, w których konsultacji udzielają wykwalifikowani lekarze z dużym doświadczeniem, onkologiczną poradnią genetyczną, w której prowadzona jest diagnostyka genetyczna oraz w pełni profilowym laboratorium analityczno – diagnostycznym, zapewniamy Państwu dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki nowotworów.

Obszary działalności

Profilaktyczne badania mammograficzne. Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne. W ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich ośrodków badań skryningowych w Leuven oraz Nijmegen.
Profilaktyka chorób piersi oraz profilaktyka raka szyjki macicy. Poza profilaktyką chorób piersi OPEN prowadzi również profilaktykę raka szyjki macicy (badania cytologiczne i szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV), raka gruczołu krokowego przez oznaczanie poziomu PSA w krwi mężczyzn oraz profilaktykę jelita grubego.
Kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne. Na podstawie umów zawieranych z NFZ Ośrodek wykonuje kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w poradniach: Radioterapii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej oraz w pracowniach mammograficznych i ultrasonograficznych.
Onkologiczna Poradnia Genetyczna. Onkologiczna Poradnia Genetyczna zapewnia profesjonalną opiekę ponad dziewięciu tysiącom rodzin, w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych. Od 2000 roku w OPEN pracuje nowocześnie wyposażone i spełniające wszelkie standardy, Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne, co zapewnia prawidłową ocenę pobieranego materiału. Ośrodek prowadzi też analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i umieralności powodowanej nowotworami.

Przewagi konkurencyjne

Dotychczasowe doświadczenie Ośrodka w zakresie planowania, organizacji i realizacji programów profilaktycznych i badań diagnostycznych poświadcza posiadany od 2005 roku na pełny zakres działalności certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 .

Plany rozwoju

 • Rozbudowa budynku Ośrodka zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego,
 • Rozszerzenie zakresu świadczeń w zmodernizowanym i rozbudowanej placówce,
 • Wdrożenie nowych usług dla osób po leczeniu chorób nowotworowych ,
 • Realizacja badań związanych z ryzykiem onkologicznym,
 • Ekspansja terytorialna poza Wielkopolskę,
 • Pakiety usług profilaktyki i diagnostyki onkologicznej dla klientów korporacyjnych.

Informacje o emisji akcji

Data rozpoczęcia subskrypcji 10.12.2015 r.
Data zakończenia subskrypcji 21.12.2015 r.
Cena maksymalna 1,25 PLN
Planowany przydział akcji 22.12.2015 r.
Prowizja za zakup akcji brak
Wielkość zapisu min. 1 akcja

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
 • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z ponad 200 oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
 • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
 • Brak prowizji przy zapisie- bez względu na wybrany kanał zapisu
 • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.

Sprawdź, jak to zrobić
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Sprawdź, jak założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Oferta publiczna akcji serii D Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów  im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu jest prowadzona na podstawie Memorandum Informacyjnego dostępnego na stronie http://www.dmcp.com.pl/oferta-publiczna-akcji-serii-d-open, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia ani jako oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek z poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby, - przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.