Oferta publiczna spółki Polski Bank Komórek Macierzystych

Zapisy tylko do 11 kwietnia 2016 r.! 

04

Kwietnia

11

Kwietnia

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, to założony w 2002 roku bank krwi pępowinowej, zajmujący się na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliżej rodziny.

Obszary działalności

Obecnie PBKM prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Łotwa, Węgry, Rumunia) oraz południowej (Hiszpania, Włochy, Turcja).
Od 2014 roku PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od honorowych dawców.
Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek, PBKM jest najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie.

Misja i cele

Naszym zasadniczym celem jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Naszą misją jest zapewnianie możliwości wykorzystania pozyskanych komórek macierzystych do ratowania życia i zdrowia dzieci lub w przypadku wystarczającej zgodności genetycznej - innych członków rodziny. Stałą realizację tego celu potwierdza szerokie, udokumentowane doświadczenie w przekazywaniu komórek macierzystych do przeszczepień w Polsce i za granicą.
Na każdym etapie naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy technologiczne i etyczne, aby dać naszym klientom poczucie pewności,  że wybrali Partnera, któremu mogą zaufać na lata. W Polskim Banku Komórek Macierzystych wierzymy, że bycie odpowiedzialną firmą jest słuszne nie tylko dla rozwoju naszego biznesu ale przede wszystkich dla Rodziców, którzy oddają nam w przechowanie cenny materiał pobrany podczas porodu.

Jakość PBKM potwierdzają najważniejsze na świecie certyfikaty i zaufanie jakim darzą nas takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, fundacje, środowisko lekarskie i położnicze. Doświadczenie PBKM na rynku to także największa w Polsce, udokumentowana ilość komórek macierzystych wydanych do przeszczepień.

 

Informacje o subskrypcji akcji

Data rozpoczącia subskrypcji 04.04.2016 r.
Data zakończenia subskrypcji 11.04.2016 r.
Cena maksymalna 66,50 PLN
Planowany przydział akcji 18.04.2016 r.
Wielkość zapisu min. 10 Akcji Oferowanych
max. 100 000 Akcji Oferowanych
Prowizja 0,29% min 3zł

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z ponad 200 oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.

Sprawdź, jak to zrobić
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Sprawdź, jak założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaży lub objęcia albo próbą pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych ani też z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną.