Oferta publiczna akcji
spółki 4Mobility S.A.

W związku ze zmianą harmonogramu, oferta zakończy się 2 października br.

 

19

Września

02

Października

4Mobility S.A.

4Mobility S.A. zajmuje się odpłatnym wypożyczaniem samochodów użytkownikom indywidualnym i firmom, co ma wpłynąć na poprawę mobilności w dużych miastach.

Profil działalności

Przedmiotem działalność 4Mobility S.A. jest świadczenie usług w zakresie car-sharing, tj. udostępniania floty samochodów użytkownikom prywatnym i firmom, w zamian za opłaty uiszczane na podstawie czasu korzystania z pojazdu oraz przejechanego dystansu. Model biznesowy 4Mobility oparty jest o wykorzystanie aplikacji mobilnej, dzięki której zainteresowana osoba może bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu.

Historia spółki

Spółka od maja 2016 r. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, początkowo jako E-Solution Software S.A., a od października 2016 r. jako 4Mobility S.A. Wtedy również nastąpiła również całkowita zmiana przedmiotu działalności oraz kierownictwa Spółki.
 

Strategia rozwoju

Misją 4Mobility jest dostarczanie kompleksowych usług poprawiających mobilność w oparciu o przejrzystość kosztów, prostotę systemów oraz realizujących zalozenia ekonomii współdzielenia się. Spółka zakłada bycie liderem na polskim rynku oferującym usługi mobilności osobistej oraz biznesowej, promując innowacyjność i ekologię.

Informacje o emisji akcji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 19.09.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 28.09.2017 r.
02.10.2017 r.
Cena maksymalna 25 PLN
Planowany termin przydziału 05.10.2017 r.
09.10.2017 r.
Prowizja za zakup akcji 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 10 szt. max. 200.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów, za pośrednictwem Infolini Biura Maklerskiego lub system bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Niska prowizja przy zapisie - jedyne 0,29% min 3zł.
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Sesja specjalna


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejsze ogłoszenie ma wyłącznie promocyjny charakter. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej akcji serii F spółki 4Mobility S.A. jest Memorandum Informacyjne, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta (http://4mobility.pl/), na stronie internetowej Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl) – Oferującego i Zarządzającego Księgą Popytu oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. – Lidera Konsorcjum Detalicznego (www.aliorbank.pl). Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Wszelkie materiały na stronie publikowane są przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa