Oferta publiczna akcji
spółki Auto Partner

Zapisy tylko do 16 maja 2016 roku


 

10

Maja

16

Maja

Auto Partner

Auto Partner SA jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych, motocykli, skuterów oraz ATV. Firma powstała w roku 1993 i od tego momentu dynamicznie się rozwija. Z roku na rok otwiera kolejne oddziały, co pozwala dotrzeć do coraz szerszej gamy odbiorców na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

Innowacyjność

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, Auto Partner SA prowadzi ukierunkowaną politykę sprzedaży opartą na podziale terytorialnym oraz bardzo rozwiniętej strukturze programów wsparcia. Zatrudnia około 1000 pracowników, a kadra pracownicza podlega ciągłemu doskonaleniu zawodowemu w oparciu o najnowsze narzędzia szkoleniowe, oferowane przez światowej klasy specjalistów zdobywających swe doświadczenie u największych producentów części zamiennych.
Auto Partner SA współpracuje z blisko 150 dostawcami samochodowych i motocyklowych części zamiennych w obszarze rynku aftermarket, jak również OE z całego świata. W swojej ofercie posiada prawie 150.000 referencji, co przekłada się na 2.500.000 części dostępnych w magazynie centralnym i drugie tyle we wszystkich magazynach oddziałowych w kraju. Wśród licznych propozycji na uwagę zasługują marki MaXgear, MEYLE, NK, ALCO oraz Quaro, których Auto Partner SA jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem w Polsce, a których asortyment jest sukcesywnie poszerzany, zyskując tym zaufanie wielu klientów.

Obszar działalności

W chwili obecnej Auto Partner SA to prężnie działająca firma, której główna siedziba mieści się w Bieruniu, gdzie zlokalizowane jest również centrum logistyczno-dystrybucyjne oraz nowoczesny magazyn wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych. Dzięki szerokiej sieci 60 oddziałów oraz rozbudowanemu łańcuchowi dostaw, firma swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju. Posiada również oddziały w państwach sąsiadujących, m.in. w Czechach, na Słowacji, Litwie oraz Ukrainie, a także przedstawicielstwa w Niemczech, Austrii i na Łotwie.

Informacje o ofercie

 
Data rozpoczęcia zapisów 10.05.2016 r.
Data zakończenia zapisów 16.05.2016 r.
Cena 2,90 PLN
2,20PLN
Planowany termin przydziału akcji: 23.05.2016 r.
Prowizja 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 50 i max. 2 300 000 Akcji Oferowanych

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.


 
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Sesja Specjalna


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi Prospektu Emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji ani zaproszenia do nabycia lub subskrybowania papierów wartościowych. W żadnym wypadku niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”). Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2016 r. („Prospekt”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki www.auto-partner.pl oraz Oferującego – Banku Zachodniego WBK S.A. www.dmbzwbk.pl. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, publikacji lub dystrybucji bezpośrednio albo pośrednio w całości lub części na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.