Oferta publiczna obligacji serii DD
PCC Rokita S.A.

Zapisy tylko do 15.11.2016 r.


 

07

Listopada

15

Listopada

PCC Rokita S.A.

Spółka zajmuje się produkcją i handlem wyrobami chemicznymi, wykorzystywanymi przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej jak również w przemyśle budowlanym i tekstylnym.

Innowacyjność

PCC Rokita koncentruje się na wdrażaniu i rozwoju produktów specjalistycznych, wraz z którymi proponuje swoim klientom indywidualne wsparcie aplikacyjne. Spółka stawia na elastyczność i  ścisłą współpracę z klientami, dzięki której realizuje ich oczekiwania i potrzeby.  
 

Obszary działalności

PCC Rokita SA prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych „Business Units”. Struktura organizacyjna składa się z 3 Kompleksów Produkcyjno-Handlowych (Chloru, Polioli, Chemii Fosforu), Centrum Energetycznego oraz Sztabu. PCC Rokita od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na regulowanym rynku Catalyst, a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w związku z przeprowadzoną pierwszą publiczną ofertą akcji.

Strategia rozwoju

Najważniejszym celem strategicznym PCC Rokita SA jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W zakresie rozwoju geograficznego PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki.

Informacje o emisji obligacji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 07.11.2016 r.
Data zakończenia zapisów: 15.11.2016 r.
Cena po jakiej przyjmowane będą zapisy: 100,00 zł
Oprocentowanie stałe 5% w skali roku
Planowany termin przydziału 17.11.2016 r.
Prowizja za zakup 0,19% min 3zł
Wielkość zapisu min.1 szt. max. 250 000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 23 marca 2016 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DD opublikowane dnia 27.10.2016 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl  i www.pccinwestor.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.