Oferta publiczna akcji spółki
UNIMOT S.A.

Zapisy tylko do 21.02.2017 r.


 

10

Lutego

21

Lutego

UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą. Grupa UNIMOT jest multienergetycznym niezależnym dostawcą produktów petrochemicznych z 25 letnim doświadczeniem w ich obrocie.

Mocne strony spółki

  • Certyfikat AEO,
  • Kadra zarządzająca z międzynarodowym doświadczeniem na rynku paliw,
  • Wysoka efektywność w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Obszary działalności

Grupa prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym LPG, gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają produkty energetyczne m.in. dla sektorów takich jak: transport, przemysł, rolnictwo i usługi. Odbiorcami są zarówno klienci hurtowi i indywidualni. Spółka posiada własną infrastruktura gazową m.in. rozlewnię gazu płynnego (LPG), skraplarnię gazu ziemnego (w raz z bocznicą) oraz stacje regazyfikacji LNG (ok. 120 km).
Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2012 roku.

 

Strategia rozwoju

Strategia Grupy UNIMOT obejmuje koncentrację na wzroście sprzedaży paliw płynnych, rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych, rozpoczęcie obrotu energią elektryczną i inwestycje w nowoczesne technologie oraz kapitał ludzki. Spółka od 2014 r. intensywnie rozwija sprzedaż paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego i biopaliw. Dzięki rozwojowi tej działalności Grupa UNIMOT stała się wiodącym niezależnym importerem tego paliwa do Polski i znaczącym niezależnym dystrybutorem.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 10.02.2017 r.
Data zakończenia zapisów: 21.02.2017 r.
Cena po jakiej będą przyjmowane zapisy: 45 PLN
Planowany termin przydziału akcji 23.02.2017 r.
Prowizja za zakup 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 50 szt. max. 200 000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych UNIMOT S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.unimot.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).