Oferta publiczna akcji
spółki X - Trade Brokers

Zapisy tylko do 25 kwietnia 2016 roku


 

18

Kwietnia

25

Kwietnia

X - Trade Brokers

Online trading
Grupa kapitałowa XTB(„Grupa XTB”, „Grupa”) jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC (ang. over-the-counter), w szczególności w instrumentach pochodnych CFD (ang. contract for difference), będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych.

Innowacyjność

Grupa ma duże doświadczenie w rozwijaniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów. W 2009 r. Grupa wprowadziła instrumenty pochodne typu Equity CFD DMA na akcje spółek giełdowych. W 2013 r. Grupa była jednym z pierwszych podmiotów na rynkach europejskich, które wprowadziły opracowany przez siebie system inwestowania społecznościowego (ang. social trading) jako regulowaną usługę zarządzania aktywami, która pozwala klientom na naśladowanie transakcji realizowanych przez innych klientów. W 2014 r. wprowadzony został xRisk – autorskie rozwiązanie do zarządzania ryzykiem rynkowym. Grupa jest także dostawcą technologii transakcyjnych oraz płynności dla klientów instytucjonalnych, brokerów i start-upów, stanowiących część jej segmentu działalności instytucjonalnej.

Misja i wartości

Jednym z priorytetów Grupy jest rozwijanie i utrzymywanie na wysokim poziomie systemu zarządzania ryzykiem i systemów zgodności z przepisami. Grupa na bieżąco analizuje i monitoruje ekspozycje na różnego rodzaju ryzyka nieodłącznie związane z jej modelem biznesowym, regularnie weryfikuje swoją politykę zarządzania ryzykiem oraz politykę compliance w celu właściwego kontrolowania i zarządzania tymi ryzykami. W opinii Zarządu Spółki doświadczenie Grupy i stosowane przez nią zasady w zakresie zarządzania ryzykiem stały się ważnym czynnikiem, który umożliwił Grupie generowanie solidnych wyników finansowych oraz osiągnięcie dobrej pozycji kapitałowej i stabilności finansowej.

Obszar działalności

Grupa została założona w 2004 r. w Polsce i od tej pory rozwija się dynamicznie, prowadząc działalność na podstawie licencji udzielonych przez organy regulacyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju. Obecnie Grupa koncentruje się na rozwijaniu swojej działalności na 12 kluczowych rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, we Francji i Niemczech. Grupa zajmuje wiodącą pozycję na dynamicznie rozwijających się rynkach Europy Środkowo - Wschodniej (tj. w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji), która odpowiadała w 2015 r. za 60,8% średniej kwartalnej liczby aktywnych rachunków prowadzonych przez Grupę, na których przeprowadzono przynajmniej jedną transakcję w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Grupa zanotowała średnioroczny wzrost przychodów z Europy Zachodniej na poziomie 30% (2012 – 2015), a region ten reprezentował w 2015 r. 32,8% średniej kwartalnej liczby aktywnych rachunków prowadzonych przez Grupę. Strategia Grupy, oprócz rozwoju dotychczasowej działalności w Europie Środkowo - Wschodniej i Europie Zachodniej, zakłada także ekspansję na nowych rynkach, w tym Turcji i Ameryce Łacińskiej oraz dalszy rozwój segmentu działalności instytucjonalnej (X Open Hub). Działalność Grupy jest regulowana i podlega nadzorowi właściwych organów na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność, w tym w krajach UE, na podstawie tzw. jednolitego paszportu europejskiego.

Informacje o ofercie

 
Data rozpoczęcia zapisów 18.04.2016 r.
Data zakończenia zapisów 25.04.2016 r.
Cena 13 PLN
Planowany termin przydziału akcji: 04.05.2016 r.
Prowizja 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 10 i max. 1643370 Akcji Oferowanych

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.


 
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Sesja Specjalna


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

 
„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.xtb.com).”