Oferta publiczna akcji
BoomBit S.A.

Zapisy na akcje trwają do 16 kwietnia br.

 

Informacje o spółce i emisji

09

Kwietnia

16

Kwietnia

BoomBit S.A.
BoomBit S.A. jest jednym z największych polskich producentów i wydawców gier na platformy mobilne Apple App Store i Google Play w modelu Free-To-Play.

Informacje ogólne o spółce

Spółkę BoomBit S.A. tworzy międzynarodowy zespól pracowników zlokalizowany w Gdańsku, gdzie mieści się również główna siedziba firmy, a także w Londynie, Las Vegas oraz Pekinie. Spółka od 2010 roku wydała ponad 800 gier, które zostały pobrane przez użytkowników w App Store i Google Play, ponad 550 mln razy.

Strategia rozwoju

Głównym celem spółki BoomBit S.A. jest generowanie wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez wydawanie gier własnych oraz gier innych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym w formule Game as a Service. BoomBit S.A. planuje utrzymać pozycję wiodącego producenta gier Driving Simulator na platformy App Store i Google Play w zakresie liczby pobrań jak i przychodów generowanych przez te gry. Spółka będzie koncentrować się na promocji gier na kluczowych rynkach, w tym w szczególności na rynkach azjatyckich i rozwijać narzędzia optymalizujące proces produkcji gier własnych.

Profil działalności

Działalność spółki realizowana jest poprzez wydawanie własnych gier lub gier innych twórców w różnorodnych obszarach tematycznych, kierowanych do szerokiego grona odbiorców. Największym zainteresowaniem odbiorców cieszą się gry: Dancing Line, Build a Bridge!, Tanks A Lot!, Darts Club, Car Driving School Simulator oraz gry z serii Tiny Gladiators.

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 09.04.2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 16.04.2019 r.
Planowany termin przydziału akcji 26.04.2019 r.
Cena maksymalna 35,50 zł
Prowizja 0,29% min 3 zł
Wielkość zapisu min. 20 szt. max. 1 300 000 akcji

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
  • Innowacyjność - najnowsze aplikacje do obserwacji notowań gdziekolwiek jesteś

Jak złożyć zapis

Internet Oddział
Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Inwestycje/Oferty Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku wskazanym w Prospekcie Informacyjnym.  Znajdź Oddział


 

Nota prawna

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji BOOMBIT S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki i Spółce jest prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.boombit.com), (ii) Vestor Dom Maklerski S.A.. (www.vestor.pl).Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.