Oferta publiczna
obligacji podporządkowanych
Alior Banku

W dniu 27 listopada br. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów, w związku z tym zapisy będą przyjmowane do 28 listopada br.
 

27

Listopada

28

Listopada

Alior Bank S.A.

Wyższa kultura. Bank nowości
Jako bank uniwersalny kierujemy nasze usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W naszej działalności łączymy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacniamy pozycję rynkową i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Poznaj Alior Bank

Jako bank uniwersalny kierujemy nasze usługi zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych
 • blisko 4 mln klientów
 • ponad 180 000 klientów biznesowych
 • prawie 900 placówek
 • akcje w indeksie WIG20 warszawskiej giełdy
 • 5% udziału w rynku
 • 7 zysk netto
 • 2 sieć dystrybucji
 • 9 suma bilansowa
 • 6 liczba klientów
 • 4 liczba zatrudnionych

Lider innowacyjnej bankowości

Informacje o emisji obligacji

 
Data rozpoczęcia subskrypcji 27.11.2017 r.
Data zakończenia subskrypcji 8.12.2017 r.
28.11.2017 r.
Cena Emisyjna zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu
Planowany termin przydziału obligacji: 12.12.2017 r.
30.11.2017 r.
Planowany Dzień Emisji: 29.12.2017 r.
Data wykupu 29.12.2025 r.
Planowany termin wprowadzenia obligacji na GPW: 12.01.2018 r.
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 1 i max. 375 obligacji
Oprocentowanie obligacji zmienne, w pierwszym okresie odsetkowym 4,55%, od drugiego okresu odsetkowego oparte o WIBOR 6M i stałą marżę w wysokości 2,7%

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
 • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
 • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
 • Brak prowizji przy zapisie bez względu na wybrany kanał zapisu
 • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski za pomocą przelewu z innego banku.


 
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Subskrypcja.


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka").
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A ("Obligacje") są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. ("Prospekt"), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. ("Ostateczne Warunki Oferty"). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji". Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciuObligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
Pierwszeństwo przydzielenia obligacji dla inwestorów składających zapisy przed dniem, w którym wyczerpie się pula oferowanych Obligacji. W przypadku nadsubskrypcji, termin subskrypcji zostanie skrócony. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.