Oferta publiczna akcji
spółki Artifex Mundi S.A.

Zapisy tylko do 21.10.2016 r.


 

17

Października

21

Października

Artifex Mundi S.A.

Artifex Mundi S.A. to wiodący wydawca oraz producent gier przygodowych na świecie. Specjalizuje się w grach z segmentu przygodowego, HOPA, charakteryzujących się lojalną grupą docelową oraz długimi ogonami przychodowymi.

Innowacyjność

Pierwszy tytuł katowickiej Spółki trafił na rynek w 2007 r., dziś firma zatrudnia ok. 140 osób, a w sprzedaży znajdują się 44 gry. Są one dostępne głównie na urządzeniach mobilnych, a ponadto na komputerach i konsolach. Produkcje Artifex Mundi trafiają do graczy na całym świecie, a najważniejsze rynki to USA, Azja i Europa Zachodnia. Wśród najbardziej znanych tytułów znajdują się serie: Enigmatis, Grim Legends, Time Mysteries, Nightmares from the Deep
 

Obszary działalności

  • Produkcja gier przygodowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure) w modelu monetyzacji try-before-you-buy
  •  Działalność wydawnicza tytułów własnych oraz produkcji zewnętrznych deweloperów na urządzenia mobilne, konsole i komputery.
  • Rozwój perspektywicznego segmentu gier w modelu free-to-play (F2P), w którym płatności dokonywane są w trakcie rozgrywki, a nie w momencie zakupu.

Strategia rozwoju

Celem Grupy jest około 15 premier gier premium rocznie w kolejnych latach. Gry te mają być realizowane w zdecydowanej większości przez studia zewnętrzne, a część tytułów będzie także w dalszym ciągu tworzona wewnętrznymi zasobami Grupy. Ponadto wydana już jedna gra F2P i 3 planowane premiery w 2017 roku są początkiem zwiększania obecności Grupy w tym obszarze i dalszej dywersyfikacji przychodów.
 

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 17.10.2016 r.
Data zakończenia zapisów: 21.10.2016 r.
Cena po jakiej przyjmowane będą zapisy: 33,00 zł
Planowany termin przydziału akcji 28.10.2016 r.
Prowizja za zakup 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min.10 szt. max. 299.250 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

„Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.) (Dyrektywa ta, łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2016 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Artifex Mundi S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.artifexmundi.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).
Oferta akcji Artifex Mundi S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii."