Oferta publiczna akcji
Danwood Holding S.A.Oferta została zawieszona

 

Informacje o spółce i emisji

13

Kwietnia

23

Kwietnia

Danwood Holding S.A.
Grupa jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej, które sprzedaje pod własną marką Danwood.

Informacje ogólne o spółce

Grupa jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej, które sprzedaje pod własną marką Danwood. Oferta Grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych. Cechą wyróżniającą grupę jest unikalne podejście do promocji oraz komunikowania się z klientami, wykorzystujące głównie Internet.

Strategia rozwoju

  • Umacnianie pozycji rynkowej w Niemczech, jako lidera segmentu domów „pod klucz”, skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu. Udział przychodów Grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla Grupy strategicznym rynkiem działalności.
  •  Zdobycie istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich.
  •  Potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne w przyszłości, na przykład na rynki skandynawskie, przede wszystkim Szwecji i Norwegii.
  • Ciągła poprawa marży EBITDA, poprzez uzyskiwanie efektu skali i ścisłą kontrolę kosztów.

Profil działalności

Grupa prowadzi działalność w pięciu krajach europejskich i jest liderem na rynku w Niemczech. Równolegle rozwija działalność na ważnych dla niej i perspektywicznych rynkach: brytyjskim i alpejskim (Austria i Szwajcaria) oraz w Polsce. Działalność operacyjna za granicą jest prowadzona przez oddziały w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii.

Harmonogram emisji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 13.04.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 23.04.2018 r.
Planowany termin przydziału akcji 30.04.2018 r.
Cena maksymalna 15 PLN
Prowizja 0,29% min 3 zł
Wielkość zapisu min. 10 szt. max. 2 000 000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
  • Innowacyjność - najnowsze aplikacje do obserwacji notowań gdziekolwiek jesteś

Jak złożyć zapis

Klienci Alior Banku Inwestorzy niebędący klientami Alior Banku
Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Rynek pierwotny/Sesja specjalna. Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku świadczącym pełną obsługę z zakresu produktów Biura Maklerskiego. Znajdź Oddział


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl).