Oferta publiczna akcji
spółki GetBack S.A.

Zapisy przyjmowane do 03.07.2017 r.

 

26

Czerwca

03

Lipca

GetBack S.A.

GetBack jest na polskim rynku drugą największą spółką windykacyjną pod względem wartości zarządzanych wierzytelności. Grupa Getback nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.

Profil działalności

W spektrum biznesowych zainteresowań Spółki są starannie wyselekcjonowane transakcje średniej wielkości. Spółka stara się również angażować w transakcje dotyczące dużych pakietów poprzez pozyskanie do współpracy zagranicznych partnerów, jak również zapraszając do takich transakcji podmioty konkurencyjne z polskiego rynku. Ponadto Spółka posiada i rozwija autorskie rozwiązania informatyczne dopasowane do zdywersyfikowanego modelu działalności Grupy oraz innowacyjne techniki organizacyjne.

Historia spółki

GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników. Wszystkie akcje Getback S.A. posiada DNLD Holdings B.V. podmiot zależny konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele. W ciągu niespełna czterech lat Getback S.A. stała się jednym z dwóch największych podmiotów pod względem wartości nominalnej portfeli wierzytelności w zarządzaniu, działających na polskim rynku windykacji.

Misja

Spółka koncentruje swoje wysiłki na przygotowywaniu nowych struktur dla transakcji z klientami z sektora finansowego, tj. bankami, firmami leasingowymi oraz pożyczkowymi, które to rozwiązania dadzą możliwość nabycia portfeli na najwcześniejszym etapie. Są to m. in. transakcje z wykorzystaniem spółek celowych, credit default swap oraz forward flow.

Intencją Getback S.A. jest również dalszy rozwój działalności w Rumunii, w szczególności poprzez zainteresowanie tamtejszym rynkiem zagranicznych inwestorów.

Informacje o emisji akcji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 26.06.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 03.07.2017 r.
Cena maksymalna 27 PLN
Ostateczna cena akcji 18,50 PLN
Planowany termin przydziału 10.07.2017 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowań 17.07.2017 r.
Prowizja za zakup akcji 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 20 szt. max. 800.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów, za pośrednictwem Infolini Biura Maklerskiego lub system bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Niska prowizja przy zapisie - jedyne 0,29% min 3zł.
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Sesja specjalna


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe GetBack S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pełniącego rolę oferującego.