Publiczna Emisja Obligacji
GetBack S.A. seria PP4


1 sierpnia br. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów, w zwiazku z tym zapisy zakończą się 2 sierpnia br.

 

24

Lipca

02

Sierpnia

GetBack S.A.

GetBack jest na polskim rynku drugą największą spółką windykacyjną pod względem wartości zarządzanych wierzytelności. Grupa Getback nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.

Profil działalności

W spektrum biznesowych zainteresowań Spółki są starannie wyselekcjonowane transakcje średniej wielkości. Spółka stara się również angażować w transakcje dotyczące dużych pakietów poprzez pozyskanie do współpracy zagranicznych partnerów, jak również zapraszając do takich transakcji podmioty konkurencyjne z polskiego rynku. Ponadto Spółka posiada i rozwija autorskie rozwiązania informatyczne dopasowane do zdywersyfikowanego modelu działalności Grupy oraz innowacyjne techniki organizacyjne.

Historia spółki

GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników. W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada wszystkie akcje GetBack S.A. W ciągu niespełna czterech lat Getback S.A. stała się jednym z dwóch największych podmiotów pod względem wartości nominalnej portfeli wierzytelności w zarządzaniu, działających na polskim rynku windykacji.

Misja

Spółka koncentruje swoje wysiłki na przygotowywaniu nowych struktur dla transakcji z klientami z sektora finansowego, tj. bankami, firmami leasingowymi oraz pożyczkowymi, które to rozwiązania dadzą możliwość nabycia portfeli na najwcześniejszym etapie. Są to m. in. transakcje z wykorzystaniem spółek celowych, credit default swap oraz forward flow.

Intencją Getback S.A. jest również dalszy rozwój działalności w Rumunii, w szczególności poprzez zainteresowanie tamtejszym rynkiem zagranicznych inwestorów.

Informacje o emisji obligacji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 24.07.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 04.08.2017 r. 02.08.2017 r.
Cena nominalna 100 PLN
Planowany termin przydziału obligacji 08.08.2017 r. 04.08.2017 r.
Przewidywany Dzień Emisji 16.08.2017 r.
Data wykupu 16.02.2021 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowań 31.08.2017 r.
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 1szt. max. 400.000 szt.
Oprocentowanie obligacji* zmienne, 4,00% + WIBOR 3M

*Oprocentowanie obligacji serii PP4 stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M z dnia ustalenia stopy bazowej dla danego okresu odsetkowego i marży 4,00 p.p. w stosunku rocznym, zgodnie z treścią Prospektu i Ostatecznych Warunków Danej Serii właściwych dla obligacji serii PP4.
 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Sprawdź, jak to zrobić
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki GetBack S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.getbacksa.pl), jak również dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com).