Oferta publiczna spółki Inno-Gene S.A.

Zapisy tylko do 8 października 2015 roku

 

01

Października

08

Października

Inno Gene

Innowacyjna genetyka
Inno-Gene SA skupia wokół siebie grupę pasjonatów, którzy biorą czynny udział w rewolucji genetycznej inwestując w laboratoria zdolne odczytać genom dowolnej osoby - w kilka godzin.

Innowacyjność

Spółka Inno-Gene S.A. dba, aby realizowane projekty, były, w pełnym tego słowa znaczeniu, innowacyjne. Tak powstał m.in. panel „170 plus”, który pozwala w jednym teście przebadać sto kilkadziesiąt genów, co jest unikatowym badaniem w skali światowej.

Obszary działalności

Grupa Kapitałowa Inno-Gene S.A. działa w różnych sektorach life science na rynku polskim i międzynarodowym, m.in.:
  • prowadzi projekty naukowe, badawczo – rozwojowe i wdrożenia służące komercjalizacji oraz transferowi nauki i technologii
  • promuje rozwój przedsiębiorczości wśród naukowców, w szczególności biotechnologów oraz wspieranie tworzenia biotechnologicznych firm na początkowym etapie rozwoju (start-up)
  • buduje pozytywny wizerunek Grupy oraz pozycjonuje spółki z Grupy jako innowacyjne firmy biotechnologiczne, wprowadzające nowe usługi i produkty najwyższej jakości

Strategia rozwoju

Misją Inno-Gene S.A. jest stworzenie i rozwój Grupy Kapitałowej prowadzącej działalność w różnych sektorach rynku biotechnologii. Spółka zamierza inwestować przede wszystkim w innowacyjne, unikalne i nowatorskie przedsięwzięcia czy technologie, a także prace badawczo – rozwojowe i projekty wdrożeniowe, służące komercjalizacji wyników badań naukowych oraz transferowi nauki i technologii do biznesu. 

Informacje o emisji akcji

Data rozpoczącia subskrypcji 1.10.2015 r.
Data zakończenia subskrypcji 8.10.2015 r.
Cena maksymalna 8,10 PLN
Planowany przydział akcji do 19.10.2015 r.
Prowizja za zakup akcji brak
Wielkość zapisu min. 100 akcji

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z ponad 200 oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
  • Brak prowizji przy zapisie bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis?

Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski za pomocą przelewu z innego banku, a następnie zalogować się do bankowości internetowej i złożyć zapis w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/Subskrypcja. 

Sprawdź, jak to zrobić
    Jesteś już Klientem Alior Banku?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/ Subskrypcja.

Sprawdź, jak to zrobić
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii F jest memorandum informacyjne akcji seriiF dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki: www.inno-gene.eu oraz Oferującego: www.ventusam.pl