Oferta publiczna obligacji
Kredyt Inkaso S.A.

Zapisy będą przyjmowane w terminie 09 - 22 marzec br.


 

Informacje ogólne o spółce

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych kupuje portfele wierzytelności między innymi od banków i firm telekomunikacyjnych, a odzyskuje należności od dłużników.

Profil działalności

Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej Spółki jest zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych i niesekurytyzowanych, nabywanych hurtowo przez jednostki zależne z Grupy oraz przez zewnętrzne fundusze inwestycyjne, których portfele wierzytelności zostały powierzone Spółce w zarządzanie. Podmioty z Grupy nabywają portfele wierzytelności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wierzytelności są dochodzone głównie od osób fizycznych, na drodze polubownej lub prawnej, a w przypadku tej ostatniej przy współpracy z FORUM, będącym wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym obsługę prawną. 

Historia spółki

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Kredyt Inkaso od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera.

Informacje o emisji obligacji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 09.03.2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 22.03.2018 r.
Wartość nominalna 1 obligacji i cena Emisyjna 100 zł
Planowany termin przydziału obligacji 26.03.2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji 28.03.2018 r.
Data ostatecznego wykupu 28.03.2022 r.
Prowizja za zakup obligacji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 10 szt. max. 300.000 szt.
Oprocentowanie obligacji 5,6%  w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,7 % w kolejnych okresach odestkowych - oprocentowanie podane jest w skali roku.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut w oddziale Alior Banku
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich

Jak złożyć zapis

Klienci Alior Banku Inwestorzy niebędący klientami Alior Banku
Klienci Alior Banku mogą złożyć zapis poprzez System Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Rynek pierwotny/Subskrypcja. Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku świadczącym pełną obsługę z zakresu produktów Biura Maklerskiego. Znajdź Oddział


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o spółce Kredyt Inkaso S.A. oraz o publicznej ofercie obligacji serii PA02 spółki, są: opublikowany prospekt emisyjny podstawowy (zatwierdzony przez KNF w dniu 24.11.2017 r.) wraz z aneksami oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii PA02, udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.kredytinkaso.pl oraz wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl.