Oferta publiczna spółki Lokum Deweloper

Zapisy tylko do 24 listopada 2015 r.! 

20

Listopada

24

Listopada

Lokum Deweloper

Inwestycja w nieruchomości
Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. W efekcie ponadprzeciętnej rentowności i wysokiej jakości realizowanych projektów, Lokum Deweloper stał się rozpoznawalną marką na wrocławskim rynku mieszkaniowym oraz zbudował silną pozycję finansową, osiągając w 2014 r. rekordowe przychody.

ZOBACZ INFORMACJE O SPÓŁCE

Obszary działalności

Lokum Deweloper specjalizuje się w realizacjach dużych osiedli mieszkaniowych, których wielkość to co najmniej kilkaset mieszkań w jednej lokalizacji, dzięki czemu skutecznie korzysta z efektu skali. Oferowane lokale o metrażach od ok. 25 m2 do ok. 100 m2 sprzedawane są zarówno w standardzie deweloperskim, jak też z wykończeniem „pod klucz”. Osiedla Lokum Deweloper zlokalizowane są głównie w centrum Wrocławia lub w dobrze skomunikowanych okolicach centrum. Wyróżnia je atrakcyjne zagospodarowanie części wspólnych, w tym w zakresie terenów rekreacyjnych. Kompleksowa oferta Grupy Lokum obejmuje także usługi aranżacji i wykończenia wnętrz sprzedanych lokali oraz doradztwo w zakresie pozyskania kredytów bankowych.
 
Od 2004 r. Lokum Deweloper zrealizował 22 projekty deweloperskie w 7 lokalizacjach we Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. W ramach tych projektów Grupa Lokum oddała do użytku ponad 2,3 tys. lokali o łącznej powierzchni ok. 124 tys. m2

Przewagi konkurencyjne

Doświadczenie i znajomość rynku
Lokum Deweloper prowadzi działalność na terenie aglomeracji wrocławskiej od 2004 r. – doskonała znajomość rynku w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem kadry kierowniczej daje Grupie Lokum przewagę nad lokalną konkurencją.
 
Zdefiniowany segment rynkowy
Grupa oferuje mieszkania o podwyższonym standardzie, które z racji przystępności ceny oraz wysokiego standardu wykonania cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku.
 
Dobrze dobrane lokalizacje
W oparciu o doświadczenie i posiadaną wiedzę Grupa Lokum odpowiednio dobiera lokalizacje i kupuje działki w atrakcyjnych cenach dla prowadzonych projektów przy uwzględnieniu popytu na mieszkania w danym rejonie.
 
Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy
Grupa Lokum nie korzysta z usług zewnętrznych generalnych wykonawców i sama pełni tę funkcję, co umożliwia kontrolowanie przebiegu całości procesu budowlanego oraz uzyskanie przewag kosztowych.
 
Wysoka jakość obsługi klientów
Poza standardowym zakresem usług sprzedażowych, klienci Grupy Lokum mogą skorzystać z doradztwa w zakresie kredytowania hipotecznego, a także usług aranżacji i wykończenia lokali.
 
 

Strategia rozwoju

Lokum Deweloper planuje kontynuować sprawdzony model biznesowy koncentrujący się na realizacji dużych wielorodzinnych projektów deweloperskich o podwyższonym standardzie, zarówno w funkcji inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Celem Zarządu Spółki jest przy tym realizacja takich inwestycji, które przy zwiększaniu skali działalności pozwolą utrzymać dotychczasową rentowność Grupy.
 
Lokum Deweloper zamierza dalej rozwijać się na rynku wrocławskim, na którym posiada obecnie udział rynkowy na poziomie 5,5%. W perspektywie najbliższych pięciu lat Grupa Lokum planuje przekroczenie 10% udziału w tym rynku oraz 25% w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie przy utrzymaniu pozycji lidera w tym segmencie. Ponadto Lokum Deweloper dąży do rozszerzenia swojej działalności o rynek krakowski (w 2015 r. lub 2016 r.), a w kolejnym kroku także o rynek warszawski. Rozwój Grupy Lokum będzie odbywał się poprzez dalszą rozbudowę banku ziemi o atrakcyjne cenowo nieruchomości położone w preferowanych przez klientów lokalizacjach i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. 

Informacje o emisji akcji

Data rozpoczącia subskrypcji 20.11.2015 r.
Data zakończenia subskrypcji 24.11.2015 r.
Cena maksymalna 15 PLN
Planowany przydział akcji do 2.12.2015 r.
Prowizja za zakup akcji 0,29% min. 3 zł
Wielkość zapisu min. 10 akcji max. 100 000 akcji

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Szybkość i wygoda - możesz otworzyć rachunek brokerski i złożyć zapis w ciągu kilka minut - wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego Banku
  • Dostępność - z oferty możesz też skorzystać w dowolnym z ponad 200 oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
  • Tylko 0,29% prowizji przy zapisie- bez względu na wybrany kanał zapisu
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Nie jesteś jeszcze Klientem Alior Banku?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wypełnić wniosek online i założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje za pomocą przelewu z innego banku.

Sprawdź, jak to zrobić
    Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Sprawdź, jak założyć rachunek brokerski z zapisem na akcje
 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.