Oferta publiczna akcji spółki
MaxCom S.A.

Zapisy tylko do 12.06.2017 r.


 

06

Czerwca

12

Czerwca

MaxCom S.A.

MaxCom S.A. jest największym w Polsce dostawcą telefonów komórkowych oraz stacjonarnych dla seniorów. Jest również dostawcą urządzeń telekomunikacyjnych dla 4 głównych operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Historia spółki

Grupa MaxCom powstała 19 grudnia 2011 r. na mocy aktu notarialnego, w wyniku przekształcenia ze spółki MaxCom sp. z o.o. Początkowa działalność spółki była oparta o sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego takich marek jak Simens, Philips  czy Panasonic.
Spółka jako pierwsza w Polsce oraz Europie Centralnej wprowadziła do swojej oferty telefony stacjonarne dla seniorów, co spowodowało wzrost rozpoznawalności marki Maxcom. W kolejnych latach do oferty zostały dołączone urządzenia monitoringu dzieci tzw. elektroniczne nianie, a także nawigacje satelitarne.

Obszary działalności

Spółka MaxCom od ponad 15 lat zajmuje się produkcją oraz dystrybucją własnych marek produktów telekomunikacyjnych takich jak telefony komórkowe (GSM), telefony stacjonarne (bezprzewodowe i przewowodwe) oraz pozostałej elektroniki uzytkowej ( nagiwacja satelitarna czy nianie elektorniczne).
Maxcom jest głównym dostwacą urządzeń telekomunikacyjnych dla 4 głownych operatrów telefoni komórkowej w Polsce.

Strategia rozwoju

Strategia Grupy obejmuje dalszy rozwój prowadzonej działalności, zarówno poprzez umocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach, jak i dynamiczny rozwój sprzedaży wynikający z wejścia na nowej rynki w Europie.
Działa Spółki będą skierowane zarówno na umacnianie pozycji na rynkach, na których Maxcom posiada już ugruntowaną pozycję, jak i na tych, gdzie w ocenie Zarządu istnieje potencjał do wzrostu i pozyskania nowych klientów.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 06.06.2017 r.
Data zakończenia zapisów: 12.06.2017 r.
Cena po jakiej będą przyjmowane zapisy: 72 PLN
Prowizja za zakup 0,29% min 3 zł
Wielkość zapisu min. 5 szt. max. 8 640 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Maxcom S.A. („Spółka”). Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt”). Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.maxcom.pl/) jak również na stronie internetowej Oferującego – Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK (http://www.dmbzwbk.pl/).