Oferta publiczna akcji spółki
Morizon S.A.

Zapisy tylko do 21.06.2017 r.


 

13

Czerwca

21

Czerwca

Morizon S.A.

Morizon S.A. to największy w Polsce wydawca serwisów z ogłoszeniami nieruchomości, na których użytkownicy mogą wyszukiwać oraz prezentować oferty sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów, działek itd.

Historia spółki

Grupa Morizon została wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 lutego 2008 r.  Na mocy uchwały z dnia 2 września 2010 r. grupa stała się spółką akcyjną. 3 lata później doszło do połączenia spółki z Media Nieruchomości S.A. W roku 2014 Morizon S.A. nabył 100% udziałów w spółce Melog.com, która była największym w Polsce niezależnym wydawcą specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości. W kolejnych latach spółka rozszerzała działania w branży nieruchomości, by w tym roku ogłosić, że prowadzi współpracę z 60 grupami agentów nieruchomości i deweloperów w obszarze kredytów hipotecznych.

Obszary działalności

Grupa Morizon to wiodąca platforma technologiczno-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. Grupa Morizon to największy niezależny wydawca specjalistycznych portali nieruchomościowych. Grupa prowadzi działalność w zakresie usług reklamy, publikacji ogłoszeń online oraz marketingu internetowego dla podmiotów z branży nieruchomości i pośrednictwa kredytowego oraz osób indywidualnych. Portale Grupy są dla nich jednym z podstawowych źródeł klientów. Emitent jest także twórcą i dostawcą zaawansowanych aplikacji bazodanowych do obsługi biur nieruchomości.

Strategia rozwoju

Celem Grupy Morizon jest stworzenie pierwszej w Polsce platformy oferującej pełne wsparcie całego procesu poszukiwania, finansowania oraz zakupu nieruchomości - tzw. OneStopShop. Platforma umożliwi rozszerzenie oferty produktów finansowych Grupy Morizon o takie produkty jak pożyczki gotówkowe, samochodowe, produkty ubezpieczeniowe. Grupa Morizon w ramach realizacji strategii rozwoju planuje nadal rozszerzać skalę działalności, pozyskiwać nowych klientów aby w pełni wykorzystać potencjał platformy OneStopShop.

Informacje o emisji akcji

 
Data rozpoczęcia zapisów: 13.06.2017 r.
Data zakończenia zapisów: 21.06.2017 r.
Cena po jakiej będą przyjmowane zapisy: 2,05 PLN
Prowizja za zakup 0,29% min 3 zł
Wielkość zapisu min. 30 szt. max. 8 500 000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku
step icon lub zadzwonić na infolinię
19 503

Nota prawna

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Morizon S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki i Spółce jest prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (http://www.morizon.pl), (ii) Vestor Dom Maklerski S.A.. (www.vestor.pl).Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.