Oferta publiczna akcji
spółki NanoGroup S.A.

Zapisy są przyjmowane do 25 października br.

 

17

Października

25

Października

NanoGroup S.A.

NanoGroup S.A. to grupa spółek biotechnologicznych skoncentrowana na rozwijaniu projektów biotechnologicznych i medycznych o przełomowym znaczeniu dla onkologii, transplantologii oraz krwiodawstwa. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu.

Profil działalności

NanoGroup S.A. rozwija projekty biotechnologiczne i medyczne o przełomowym znaczeniu dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa.
Głównym celem biznesowym Grupy Emitenta jest doprowadzenie do podpisania umów partneringowych (licencyjnych) z wiodącymi firmami farmaceutycznymi.
 
 

Historia spółki

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. 
 

Strategia rozwoju

Strategia Spółki zakłada dalszy rozwój nowych projektów w ramach Grupy, akwizycję najciekawszych na rynku projektów onkologicznych, a także rozwój przestrzeni laboratoryjnej. To wszystko pozwoli na zwiększenie skali działalności oraz przyspieszy pojawienie się pierwszych umów partneringowych.
 
 

Informacje o emisji akcji

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 17.10.2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów 25.10.2017 r.
Cena maksymalna 5,50 PLN
Planowany termin przydziału 03.11.2017 r.
Prowizja za zakup akcji 0,29% min 3zł
Wielkość zapisu min. 200 szt. max. 8 800.000 szt.

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów, za pośrednictwem Infolini Biura Maklerskiego lub system bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Niska prowizja przy zapisie - jedyne 0,29% min 3zł.
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na obligacje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej
w zakładce Rynek pierwotny/Sesja specjalna


 
step icon Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Nie stanowi on ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia, propozycja nabycia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale nie stanowią podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie Publicznej, którego treść stanowi podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji NanoGroup S.A. jest Prospekt Emisyjny NanoGroup S.A. zatwierdzony w dniu 13 października 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.nanogroup.eu/oferta-publiczna oraz Oferującego: www.vestor.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.
Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Wszelkie materiały na stronie publikowane są przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa