Oferta publiczna
Answear.com S.A.

Zapisy na akcje trwają do 17.12.2020 r.


 

Informacje o spółce

10

Grudnia

17

Grudnia

Answear.com S.A.
Answear.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka działa od 2011 roku i prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii i Ukrainie. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach.

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju spółki Answear.com S.A.:
  • powiększenie oferty produktowej,
  • rozwój Marki Własnej,
  • wydatki na marketing,
  • rozwój działalności na nowych rynkach,
  • inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT.

Harmonogram oferty

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 10.12.2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 17.12.2020 r.
Planowany termin przydziału akcji do 23.12.2020 r.
Cena maksymalna 36,50 zł
Prowizja 0,19% min 5 zł
Wielkość zapisu min.10 szt. max. 436 450 szt. akcji

Jak złożyć zapis

Posiadasz rachunek maklerski Nie posiadzasz rachunku maklerskiego
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Inwestycje/Oferty
Zapisz się,
następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty/Inwestycje/Rachunkek brokerski
Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o bezpłatny rachunek brokerski kodem SMS,
Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty Zapisz się. Następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii. Niniejszy materiał stanowi reklamę i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce Answear.com S.A., jej akcjach oraz ofercie publicznej jest prospekt zatwierdzony  08 grudnia 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowany na stronie internetowej spółki (https://answear.com/relacje-inwestorskie). Zatwierdzenia prospektu nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych objętych ofertą lub dopuszczeniem do obrotu na rynku. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji Answear.com S.A powinny być dokonywane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.