Oferta publiczna akcji Murapol S.A.

Zapisy na akcje trwają do 05.12.2023 r.

Harmonogram oferty

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 28.11.2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 05.12.2023 r.
Planowany termin przydziału akcji 13.12.2023 r.
Cena Maksymalna (cena akcji w zapisie) 35,00 zł
Prowizja za zapis 0,29% min. 5 zł
Wielkość zapisu min. 50 szt. max. 200 000 szt.

Informacje o spółce

Grupa Murapol to jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, działający od ponad 22 lat w tej branży. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali. Od 2021 roku Grupa Murapol rozwija także działalność w komplementarnym sektorze budowy lokali na rzecz instytucjonalnego wynajmu (PRS) w formule Design&Build, realizowaną w ramach współpracy z LifeSpot, platformą PRS należącą do funduszy zarządzanych przez Ares. Dzięki osiąganym wynikom sprzedaży i przekazań mieszkań, Grupa Murapol znajduje się rokrocznie w ścisłej czołówce największych deweloperów mieszkaniowych w kraju.

Jak złożyć zapis?

Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Inwestycje➔ Zapisy ➔ Zapisz się następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij Zatwierdź
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty ➔ Inwestycje ➔ Rachunek maklerski. Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o bezpłatny rachunek maklerski kodem SMS. Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Przejdź do zakładki Inwestycje ➔  Zapisy ➔ Zapisz się następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij Zatwierdź.
Wejdź na stronę rachunku maklerskiego i wypełnij wniosek. Wykonaj przelew potwierdzający. Otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty ➔ Inwestycje ➔ Rachunek maklerski. Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę kodem SMS. Przejdź do zakładki Inwestycje ➔  Zapisy ➔ Zapisz się następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij Zatwierdź. 
Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.

Nota prawna

Niniejszy materiał: (i) nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, gdzie może to podlegać ograniczeniom/być zakazane przez prawo, (ii) ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Murapol S.A. („Spółka") oraz (iii) nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym został zatwierdzony przez KNF w dniu 27 listopada 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://murapol.pl.). Zatwierdzenia prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać ww. prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.