Oferta publiczna
PCF Group S.A.

Zapisy na akcje trwają do 03.12.2020 r.


 

Informacje o spółce

26

Listopada

03

Grudnia

PCF Group S.A.
PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Strategia spółki

Starategia spółki PCF Group S.A.:
  • wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo,
  • powiększenie zespołu produkcyjnego,
  • inwestycje w nową produkcję na bazie IP Spółki,
  • rozwój nowych obszarów działalności w oparciu o markę People Can Fly.

 

Harmonogram oferty

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 26.11.2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 03.12.2020 r.
Planowany termin przydziału akcji do 11.12.2020 r.
Cena maksymalna 46,00 zł
Prowizja 0,19% min 5 zł
Wielkość zapisu min.100 szt. max. 100 000 szt. akcji

Jak złożyć zapis

Posiadasz rachunek maklerski Nie posiadzasz rachunku maklerskiego
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Inwestycje/Oferty
Zapisz się,
następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty/Inwestycje/Rachunkek brokerski
Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o bezpłatny rachunek brokerski kodem SMS,
Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty Zapisz się. Następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii.
Niniejszy materiał stanowi reklamę i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce PCF Group S.A., jej akcjach oraz ofercie publicznej jest prospekt zatwierdzony 25 listopada 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowany na stronie internetowej spółki (www.peoplecanfly.com) oraz Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl). Zatwierdzenia prospektu nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych PCF Group S.A. powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego prospektu.

 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.