Oferta publiczna akcji
CANAL+ Polska S.A.

Zapisy na akcje trwają do 09.11.2020 r.


 

Komunikat o odwołaniu Oferty
Informujemy, że 10 listopada 2020 r. na stronie internetowej Spółki (https://corporate.pl.canalplus.com/) został opublikowany Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 10 listopada 2020 r. do prospektu spółki CANAL+ Polska S.A. zatwierdzonego w dniu 2 listopada 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje o spółce

04

Listopada

09

Listopada

CANAL+ Polska S.A.
CANAL+ Polska S.A. jest wiodącym wydawcą oraz nadawcą kanałów telewizyjnych segmentu premium, jak również agregatorem oraz drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce obsługującym około 2,7 mln klientów (dane na 31 grudnia 2019 r.). CANAL+ Polska S.A. jest także nadawcą własnych kanałów tematycznych. Zapisy na akcje CANAL+ Polska S.A. są przyjmowane w dniach 4-9 listopada 2020 r. Przed złożeniem zapisu prosimy o zapoznanie się z treścią Prospektu opublikowanego na stronie: https://corporate.pl.canalplus.com/login/ipo oraz informacjami o ogłoszeniu ostatecznej ceny ofertowej i możliwości redukcji zapisów.

Strategia

Strategia CANAL+ Polska S.A. (na podstawie Prospektu):
  • wykorzystanie korzyści płynących z szerokiej bazy klientów DTH i zwiększenie udziału w rynku,
  • zwiększanie satysfakcji klientów dzięki oferowaniu im atrakcyjnych treści programowych premium stworzonych przez Grupę,
  • wykorzystanie  dostępnych  możliwości  wzrostu  w celu  pozyskania  nowych  klientów  poprzez oferowanie nowych produktów i współpracę z partnerami,
  • utrzymanie zróżnicowanej oferty dla klientów dzięki ciągłym innowacjom technologicznym,
  • reinwestowanie  zysków  z  tytułu  wzrostu  efektywności  w  rozwój  i  generowanie  zysku  dla akcjonariuszy.

Harmonogram oferty

 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 04.11.2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych 09.11.2020 r.
Przewidywany termin rejestracji akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych około 17.11.2020 r.
Cena maksymalna 60,00 zł
Prowizja 0,15% min 3 zł
Wielkość zapisu min.100 szt. max. 200 000 szt. akcji

Jak złożyć zapis

Posiadasz rachunek maklerski Nie posiadzasz rachunku maklerskiego
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Inwestycje/Oferty
Zapisz się,
następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.
Zaloguj się do bankowości internetowej do zakładki Oferty/Inwestycje/Rachunkek brokerski
Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o bezpłatny rachunek brokerski kodem SMS,
Rachunek będzie aktywny zaraz po podpisaniu umowy. Przejdź do zakładki Inwestycje/Oferty Zapisz się. Następnie wybierz rachunek do opłacenia środków oraz liczbę akcji, na którą chcesz złożyć zapis i kliknij zatwierdź.

Zapis może zostać złożony również w Oddziale Alior Banku.
Lista Oddziałów
 

Nota prawna

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Powyższe informacje są reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowią ani nie powinny być intepretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych CANAL+ Polska S.A. („Spółka”) lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa na tej stronie internetowej, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie sporządzonym w języku polskim („Prospekt”), który został opublikowany w dniu 3 listopada 2020 r. przez Spółkę w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 listopada 2020 r. oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://corporate.pl.canalplus.com/), oraz, wyłączenie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.