Oferta publiczna akcji
spółki Play Communications S.A.

Zapisz się do 7 lipca br. i skorzystaj z preferencyjnego przydziału akcji, w przypadku redukcji otrzymasz dwa razy więcej akcji!

 

04

Lipca

12

Lipca

Play Communications S.A.

Play Communications S.A. jest najchętniej wybieranym operatorem przez Klientów, którzy decydują się na przeniesienie numeru. Spółka od 8 lat jest liderem wśród Klientów przenoszących swój numer.

Profil działalności

Play Communications S.A. jest drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca br. wynosiła ponad 14 mln. Spółka oferuje usługi głosowe, wiadomości tekstowe oraz usługi transmisji danych i transmisji wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym.
Według badań przeprowadzonych przez firmę Analysys Mason Limited w 2016 r. Spółka osiągnęła wskaźnik mierzący chęć klientów do polecenia swojego obecnego operatora na poziomie 28, który okazał się najwyższy wśród czterech największych operatorów sieci komórkowych w kraju.

Historia spółki

W 2006 r. ruszył program pilotażowy Nadchodzi4, który pozwolił grupie 20 000 uczestników przetestować usługi oferowane przez P4 przed komercyjnym startem. W roku 2007 sieć komórkowa Play rozpoczyna działalność komercyjną.
w 2008 r. Operator wprowadza najtańszą na rynku ofertę Internetu mobilnego - liczba użytkowników Play wynosi 2 000 000. 2 lata później, Spółka wprowadza do oferty STAN DARMOWY -  usługę pozwalającą na darmowe rozmowy w ramach sieci. Usługa staje się standardem w ofercie sieci. Liczba użytkowników Play wynosi 5 000 000. W kolejnych latach spółka wprowadza kolejne usługi do swojej oferty, jednocześnie zwiększając liczbę swoich użytkowników do 10 700 000 w 2013 r. Na koniec roku 2016 r. Operator posiada 14 150 000 użytkowników, co daje mu udział w rynku na poziomie 25%.

Misja

Operator kieruje się 3 najważniejszymi wartościami:
  • CLEAR - wszystko jasne
  • CLOSE - jesteśmy blisko
  • CAN DO - Damy radę
Spółka koncentruje się na sprostaniu oczekiwań swoich klientów, dzięki konkurencyjnym cenom, prostym zasadom, elastycznej ofercie oraz innowacjom.
 

Informacje o emisji akcji

 
Pierwszy okres przyjmowania zapisów* 04 - 07.07.2017 r.
Drugi okres przyjmowania zapisów 08 - 12.07.2017 r.
Cena akcji 44 PLN
Planowany termin przydziału 20.07.2017 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowań 27.07.2017 r.
Prowizja za zakup akcji brak prowizji
Wielkość zapisu min. 1 szt. max. 6 000 000 szt.

* Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w terminie od 4 do 12 lipca br. Okres zapisów dla inwestorów indywidualnych został podzielony na dwie części: zlecenia zakupu złożone w pierwszym okresie zapisów (4 - 7 lipca 2017 r.) uzyskają przydział preferencyjny, który w przypadku redukcji zapisów na akcje, co do zasady będzie dwukrotnie wyższy niż przydział dla zleceń złożonych w drugim okresie zapisów (8 - 12 lipca 2017 r.)
 

Oferta Biura Maklerskiego Alior Banku

 
  • Dostępność - z oferty możesz skorzystać w dowolnym z oddziałów, za pośrednictwem Infolini Biura Maklerskiego lub system bankowości internetowejej
  • Niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego
  • Brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał
  • Wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich
Jesteś już naszym Klientem?

Możesz otworzyć rachunek brokerski i zapisać się na akcje w ciągu zaledwie kilku minut za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej w zakładce Rynek pierwotny/Sesja specjalna
 
Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?
Możesz także odwiedzić dowolny oddział Alior Banku


 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Play Communications S.A („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego - Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 30.06. 2017 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, papierach wartościowych Spółki oraz Ofercie.  Prospekt jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dm.pkobp.pl oraz www.dmbzwbk.pl) oraz na stronie internetowej luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu).