Zapisy na akcje spółki Cormay S.A.

PZ CORMAY S.A. to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych  dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej.

0zł za prowadzenie rachunku brokerskiego

Szybkość i wygoda 

złóż zapis przez bankowość internetową

O spółce

PZ CORMAY S.A. to uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Łącząc innowacyjność z doświadczeniem dostarcza towary i usługi najwyższej jakości.

PZ CORMAY S.A. jest jednocześnie największym polskim producentem i eksporterem odczynników diagnostycznych. Zestawy CORMAY są eksportowane do ponad 150 krajów świata.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie Domu Maklerskiego Trigon

Zobacz stronę spółki PZ CORMAY S.A.
Prospekt emisyjny

Warunki oferty

03.08 - 17.08.2015 Termin przyjmowania zapisów na prawo poboru
31.08.2015 Data przydziału akcji
1,50 PLN Cena emisyjna akcji
1 : 1 Stosunek prawa poboru

Jak złożyć zapis?

To 3 proste kroki

Zaloguj się do bankowości internetowej
Przejdź do zakładki Inwestycje/Rynek pierwotny/Prawo poboru
Wybierz Cormay i złóż zapis!
Zaloguj się
na swój rachunek brokerski
step icon Zapis możesz złożyć również
w dowolnym oddziale Alior Banku
step icon Lub przez infolinię Biura 19 503

Pytania i odpowiedzi

Co to jest prawo poboru?
Jest to prawo przysługujące akcjonariuszowi do objęcia akcje nowej emisji Spółki, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zadecyduje o emisji bez prawa poboru (wymagana ku temu większość to ¾ głosów). Ustanowienie praw poboru przy nowej emisji akcji daje dotychczasowym akcjonariuszom gwarancję, że w przypadku objęcia akcji nowej emisji ich procentowy udział w kapitale Spółki się nie zmniejszy.
Co się stanie jeśli posiadam prawa poboru, a nie złożę zapisu na akcje nowej emisji?
Niewykorzystane prawa poboru przepadają i w przypadku, gdy cena emisyjna akcji nowej emisji jest znacznie poniżej wartości dotychczasowych akcji, wygaśnięcie prawa poboru bez zapisu na akcje stanowi dla jego posiadacza wymierną finansową stratę.
Co oznacza termin odcięcie prawa poboru?
Jest to moment, w którym prawo poboru staje się samodzielnym papierem wartościowym i następuje spadek wartości „starych” akcji. Spadek ten jest rekompensowany akcjonariuszom przez cenę prawa poboru.
Czy złożenie zapisu w ofercie pierwotnej z uwzględnieniem prawa poboru wiąże się z jakimiś opłatami?
Jeżeli posiadasz prawa poboru danej spółki na rachunku brokerskim to złożenie zapisu jest całkowicie bezpłatne.
W jaki sposób mogę nabyć prawa poboru?
Istnieją dwie ścieżki nabycia praw poboru. Pierwsza możliwość to otrzymanie prawa poboru dzięki posiadaniu akcji danej spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Dzień ten jest dokładnie określony w harmonogramie każdej nowej emisji. Warunek jednak jest taki, aby akcje spółki były rozliczone , dlatego należy je zakupić najpóźniej na trzy dni przed dniem ustalenia prawa poboru. Druga możliwość to zakup praw poboru, gdy jest ono notowane na giełdzie jako samodzielny instrument.