Animator rynku

Podtrzymaj płynność obrotu instrumentami finansowymi z pomocą Biura Maklerskiego!

indywidualny charakter

współpracy z Emitentem

nastawienie na maksymalizację

obrotów akcjami Emitenta

spełnienie obowiązków

wynikających z regulacji GPW

poprawa wizerunku

spółki 

9 lat działalności maklerskiej

Biuro Maklerskie Alior Banku jest bezpośrednim i aktywnym uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2008 roku. Naszą misją jest oferowanie możliwości korzystania z profesjonalnych i innowacyjnych usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb emitenta zgodnych z najwyższymi standardami rynkowymi.

Jak skorzystać z usługi Animatora?

To proste – skontaktuj się z Biurem Maklerskim!

Zadzwoń
do Biura Maklerskiego Alior Banku
+48 12 370 7747 lub +48 12 370 1038
Podpisz umowę,
określającą indywidualne warunki współpracy 
Zwiększ obrót swoich akcji!

Zasady działania animatora

Szczegółowe zasady działania animatora określa umowa zawierana z Giełdą lub Emitentem. Dokument określa m. in.:
  • spread, czyli różnicę pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży wystawianymi przez animatora
  • wielkość oferty po każdej stronie arkusza zleceń
  • czas, w którym zlecenia powinny znajdować się w arkuszu
  • dzienny limit zaangażowania animatora

Nasi Partnerzy

Animator rynku

Zwiększ obrót akcji z pomocą Biura Maklerskiego!