Sprzedaż nieruchomości

Kielce, ul. św. Leonarda 2

Typ nieruchomości/sposób wykorzystania nieruchomość zabudowana
Powierzchnia (m²) 2 121,95
Księga wieczysta KI1L/00050665/1
Najem zwrotny
tak/nie
nie
powrót