Sprzedaż nieruchomości

Sosnowiec, ul. 3 Maja 28

Typ nieruchomości/sposób wykorzystania nieruchomość zabudowana
Powierzchnia (m²) 2 248,15
Księga wieczysta KA1S/00027439/0
Najem zwrotny
tak/nie
tak - ok. 600 m²

powrót