Oferta dla rodzin

Osobom, które składają wniosek Rodzina 500+
w systemie bankowości internetowej proponujemy
dodatkowe korzyści. Oferta dla rodzin
dostępna jest wyłącznie w placówkach banku.

Konta osobiste

Konto rozsądne

Konto Rozsądne
Zwracamy do 400 zł Twoich wydatków na zakupy spożywcze i prowadzimy konto bezpłatnie - wystarczy, że przekazujesz na nie wynagrodzenie!
 • 3% zwrotu za zakupu spożywcze – maksymalnie 400 zł rocznie
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe (w PLN)
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
Jeśli założysz Konto Rozsądne, możesz skorzystać z limitu odnawialnego, na atrakcyjnych warunkach:
 • do 1000 zł na maksymalnie 10 dni bez odsetek
 • 0 zł za przyznanie limitu
Zwracamy do 400 zł Twoich wydatków na zakupy spożywcze i prowadzimy konto bezpłatnie - wystarczy, że przekazujesz na nie wynagrodzenie!
 • 3% zwrotu za zakupu spożywcze – maksymalnie 400 zł rocznie
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe (w PLN)
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
Jeśli założysz Konto Rozsądne, możesz skorzystać z limitu odnawialnego, na atrakcyjnych warunkach:
 • do 1000 zł na maksymalnie 10 dni bez odsetek
 • 0 zł za przyznanie limitu
Przypis dot. Konta Rozsądnego: Zwrot 3% wydatków dotyczy transakcji, wykonanych kartą debetową wydaną do Konta Rozsądnego, w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach, z wyłączeniem sklepów internetowych. Zwrot jest ograniczony do kwoty 50 zł / mies. i 400 zł / rok. Opłata za wydanie karty do konta wynosi 10 zł. Opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 5 zł / mies. W przypadku braku wpływu z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium od drugiego miesiąca prowadzenia konta, bank będzie pobierać dodatkową opłatę za kartę debetową w wysokości 8 zł / mies., opłatę za prowadzenie konta w wysokości 8 zł / mies., opłatę za wypłatę gotówki dokonaną z bankomatów innych niż należących do sieci EURONET w wysokości 3 zł oraz nie będzie wypłacał zwrotu 3% wydatków na zakupy. Premia pieniężna w wysokości 100 zł wypłacana będzie w formie bonu pieniężnego dla posiadaczy nowo otwartego Konta Rozsądnego w 14. miesiącu od daty otwarcia rachunku, w sytuacji gdy na koncie klienta odnotowano regularne comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku braku wpływów w okresie 12 miesięcy, Bank nie dokona wypłaty Premii. Premia stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.). Premia wypłacana jest Klientom, których Umowa Rachunku zostanie zawarta w okresie od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 r. Informacja handlowa wg stanu na 21.03.2015 r. Klient może korzystać tylko z jednego rachunku w wariancie Konto Rozsądne. Premia pieniężna dla Klienta będzie wypłacana tylko raz.
Przypis dot. Limitu odnawialnego w rachunku: Przykład reprezentatywny: Oprocentowanie limitu odnawialnego w rachunku na 21.03.2016 r. wynosi 10,00%. Dla limitu odnawialnego w rachunku w kwocie 4500 zł roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,43%. Całkowity koszt kredytu wynosi 75,62 zł, na który składają się: roczna opłata za przyznanie limitu odnawialnego w rachunku w wysokości 0 zł oraz odsetki w wysokości 75,62 zł. Wyliczenia oparte na przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że Posiadacz wykorzystuje jednorazowo całą kwotę limitu i spłaca ją w 3 równych ratach miesięcznych przy oprocentowaniu limitu w wysokości 10,00% w stosunku rocznym.

Konto ZEROzłotowe

Konto ZEROzłotowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy 100 zł transakcji bezgotówkowych miesięcznie)
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za przelewy europejskie
 • 0 zł za wypłaty w prawie 8000 bankomatów na terenie całego kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
 • 0 zł za wpłaty/ wypłaty gotówkowe w oddziale
Konto ZEROzłotowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy 100 zł transakcji bezgotówkowych miesięcznie)
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za przelewy europejskie
 • 0 zł za wypłaty w prawie 8000 bankomatów na terenie całego kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
 • 0 zł za wpłaty/ wypłaty gotówkowe w oddziale
Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł w miesiącu, w którym została wydana karta, lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 100 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 4 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. Bezpłatne wypłaty dotyczą bankomatów Euronet, Planet Cash i za granicą. Informacja handlowa wg stanu na 26.02.2016 r.

Produkty oszczędnościowe

Lokata 4% na 2 miesiące

Lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • 4% na 2 miesiące
 • do 10 000 zł
 • dla Klientów, którzy otworzą nowe Konto ZEROzłotowe lub Rozsądne
Lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • 4% na 2 miesiące
 • do 10 000 zł
 • dla Klientów, którzy otworzą nowe Konto ZEROzłotowe lub Rozsądne
Oprocentowanie lokaty 2-miesięcznej wynosi 4% dla klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto Internetowe, Konto Rozsądne oraz nowo otwarty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w tym wariancie będzie aktywny do dnia dokonywania aktualizacji oprocentowania. Oprocentowanie zostanie podniesione z 1% do 4%, a odsetki skorygowane, do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu założenia lokaty, w przypadku spełnienia powyższych warunków. Łączna suma lokat 2-miesięcznych nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych.

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,5%

Atrakcyjne oprocentowanie i wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 2,5% przez 12 miesięcy
 • do 6 000 zł
Atrakcyjne oprocentowanie i wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 2,5% przez 12 miesięcy
 • do 6 000 zł
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego 2,5% obowiązuje przez 12 miesiące od daty otwarcia (włącznie). Oprocentowanie konta oszczędnościowego w promocji jest progresywne, wynoszące do kwoty 6 000 zł: 2,5%. Powyżej kwoty 6000 zł oraz po okresie promocyjnym oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,5 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. Klient może otworzyć tylko jeden rachunek promocyjny.
 

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa - środki na pilne wydatki

Mimo, że starasz się uważnie planować wydatki na kolejne miesiące, nie wszystko możesz przewidzieć – czasem po prostu potrzeba dodatkowych funduszy. W takich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Alior Banku.
 • kwota pożyczki 5500 zł
 • okres kredytowania 12 miesięcy
 • rata 500 zł
 • oprocentowanie 5%, prowizja 5%
 • oferta bez ubezpieczenia
Mimo, że starasz się uważnie planować wydatki na kolejne miesiące, nie wszystko możesz przewidzieć – czasem po prostu potrzeba dodatkowych funduszy. W takich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Alior Banku.
 • kwota pożyczki 5500 zł
 • okres kredytowania 12 miesięcy
 • rata 500 zł
 • oprocentowanie 5%, prowizja 5%
 • oferta bez ubezpieczenia
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 16,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5 550,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6 001,54 zł, oprocentowanie stałe: 5,00%, całkowity koszt kredytu: 451,54,00 zł (w tym: prowizja od udzielonego kredytu: 292,11 zł (5,00%), odsetki 159,43 zł), 12 równych, miesięcznych rat w wysokości 500,13 zł - przykład reprezentatywny. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 3.02.2017 r.