Oferta dla rodzin

Osobom, które składają wniosek Rodzina 500+
w systemie bankowości internetowej proponujemy
dodatkowe korzyści. Oferta dla rodzin
dostępna jest wyłącznie w placówkach banku.

Konta osobiste

Konto Internetowe

Konto Internetowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy rozliczenie 300 zł transakcji bezgotówkowych miesięcznie)
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za przelewy europejskie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych,
 • 0 zł za wypłaty co najmniej 100 zł z bankomatów sieci Euronet na terenie kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
Konto Internetowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty debetowej
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy rozliczenie 300 zł transakcji bezgotówkowych miesięcznie)
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za przelewy europejskie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych,
 • 0 zł za wypłaty co najmniej 100 zł z bankomatów sieci Euronet na terenie kraju
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł w miesiącu, w którym została wydana karta, lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 6 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. 

Konto HAIZ

Konto Haiz
Konto i aplikacja mobilna dla całej rodziny!
 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie konta oraz przelewy
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy 5 przelewów w miesiącu)
 • 0 zł za wydanie karty dla osób niepełnoletnich
 • szybka komunikacja i wygodne transakcje z poziomu czatu
 • codzienne wydatki dziecka pod kontrolą
 • możliwość udostępniania konta również dzieciom poniżej 13. roku życia
 • płatności zbliżeniowe telefonem z systemem Android i modułem NFC
 • kupony zniżkowe
Konto i aplikacja mobilna dla całej rodziny!
 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie konta oraz przelewy
 • 0 zł za korzystanie z karty (wystarczy 5 przelewów w miesiącu)
 • 0 zł za wydanie karty dla osób niepełnoletnich
 • szybka komunikacja i wygodne transakcje z poziomu czatu
 • codzienne wydatki dziecka pod kontrolą
 • możliwość udostępniania konta również dzieciom poniżej 13. roku życia
 • płatności zbliżeniowe telefonem z systemem Android i modułem NFC
 • kupony zniżkowe
Opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł miesięcznie pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostało rozliczonych co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 2 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem „Do aktywacji”, „Aktywna”, „Zablokowana”. Za wydanie karty zostanie pobrana jednorazowa opłata w wysokości 5 zł. Opłaty za wydanie oraz korzystanie z karty płatniczej nie dotyczy Klientów, którzy nie ukończyli 18. roku życia – w ich przypadku pobrane opłaty są zwracane do 10. dnia kolejnego miesiąca. Opłaty zwracane są tylko w przypadku kart, których użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia (jej imię i nazwisko widnieje na karcie). Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów zlecanych poprzez Aplikację HAIZ, za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Banku na rachunki prowadzone w Alior Banku oraz 5 krajowych przelewów miesięcznie na rachunki prowadzone w innych bankach.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wykorzystywanie kart płatniczych wydanych przez Alior Bank oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych w celu wykonania operacji związanych z uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych (w tym grach urządzanych w Internecie) jest niedozwolone.
 

Produkty oszczędnościowe

Lokata 2% na 92 dni

Lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • 2% w skali roku na 92 dni
 • maksymalna kwota środków zdeponowanych na lokatach to 200 000 zł
 • dla klientów, którzy deponują nowe środki w banku
Lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • 2% w skali roku na 92 dni
 • maksymalna kwota środków zdeponowanych na lokatach to 200 000 zł
 • dla klientów, którzy deponują nowe środki w banku
Do zawarcia lokaty 92-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Banku nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017 r. Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. Łączna suma lokat 92-dniowych nie może przekroczyć 200 000 PLN. Zerwanie lokaty możliwe jest w Placówce Banku.

W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi lokaty nie przysługują odsetki naliczane do dnia poprzedzającego wypłatę. Umowa lokaty terminowej opartej na oprocentowaniu zmiennym, wiąże się z ryzykiem spadku lub wzrostu wysokości otrzymanego zysku. Informacja o oprocentowaniu dostępna w Tabeli Oprocentowania.

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,5%

Atrakcyjne oprocentowanie i wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 2,5% w skali roku przez 12 miesięcy
 • do kwoty 6 000 zł
Atrakcyjne oprocentowanie i wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 2,5% w skali roku przez 12 miesięcy
 • do kwoty 6 000 zł
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego 2,5% obowiązuje przez 12 miesiące od daty otwarcia (włącznie). Oprocentowanie konta oszczędnościowego w promocji jest progresywne, wynoszące do kwoty 6 000 zł: 2,5%. Powyżej kwoty 6000 zł oraz po okresie promocyjnym oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,5 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. Klient może otworzyć tylko jeden rachunek promocyjny.
 

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa - środki na pilne wydatki

Mimo, że starasz się uważnie planować wydatki na kolejne miesiące, nie wszystko możesz przewidzieć – czasem po prostu potrzeba dodatkowych funduszy. W takich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Alior Banku. Weź pożyczkę z oprocentowaniem tylko 5%!
 • oprocentowanie tylko 5%
 • kwota pożyczki do 200 tys. zł
 • bez dodatkowych warunków - nie musisz otwierać konta ani kupować ubezpieczenia
 • pożyczkę do 4 tys. zł otrzymasz na podstawie oświadczenia o dochodach
 • możesz wziąć pożyczkę z 3 współkredytobiorcami
 • akceptujemy wiele źródeł dochodu - w tym umowę zlecenie i umowę o dzieło
RRSO 18,15%
Mimo, że starasz się uważnie planować wydatki na kolejne miesiące, nie wszystko możesz przewidzieć – czasem po prostu potrzeba dodatkowych funduszy. W takich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Alior Banku. Weź pożyczkę z oprocentowaniem tylko 5%!
 • oprocentowanie tylko 5%
 • kwota pożyczki do 200 tys. zł
 • bez dodatkowych warunków - nie musisz otwierać konta ani kupować ubezpieczenia
 • pożyczkę do 4 tys. zł otrzymasz na podstawie oświadczenia o dochodach
 • możesz wziąć pożyczkę z 3 współkredytobiorcami
 • akceptujemy wiele źródeł dochodu - w tym umowę zlecenie i umowę o dzieło
RRSO 18,15%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 8 330,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 10 532,36 zł, oprocentowanie stałe 5%, całkowity koszt kredytu: 2202,36 zł (w tym prowizja:  1470,00 zł (15%), odsetki: 732,36 zł), 34 równe, miesięczne raty w wysokości 309,78 zł . Kalkulacja została dokonana na dzień  17.08.2017 r.  na  przykładzie reprezentatywnym w ramach ofert  "Pożyczka 5%". Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę (regularne wpływy za ostatnie 6 miesięcy) lub emeryturę (za 1 miesiąc). Pożyczka na oświadczenie o dochodach dotyczy wybranych źródeł uzyskiwania dochodu, np. umowy o pracę, emerytury i renty. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.