Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy

Zbuduj kapitał na przyszłość!

Produkt wycofany z oferty

pomnażanie kapitału

przez cały okres Twojej aktywności zawodowej 

jednorazowa wypłata lub comiesięczna renta okresowa

po zakończeniu inwestowania

efektywne inwestycje 

w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

bezpieczeństwo

co 6 miesięcy weryfikujemy pracę zarządzających funduszami 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • umowę ubezpieczeniową podpisujesz bez zaświadczeń o stanie zdrowia – wystarczy dowód osobisty
  • ubezpieczenie zawierasz na czas nieokreślony, zalecany okres inwestycji to min 10 lat.
  • możliwe częstotliwości opłacania składki regularnej: miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna.
  • przy podpisywaniu umowy możesz wskazać, w jaki sposób Twoje środki mają być inwestowane
  • masz możliwość określenia beneficjenta środków na wypadek Twojej śmierci

Nota prawna

Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy został stworzony przy współpracy Alior Banku jako agenta oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA jako ubezpieczyciela.

STUnŻ Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł.

Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy jest ubezpieczeniem typu unit-linked, ze zmienną sumą ubezpieczenia, zawieranym bezterminowo ze składką regularną. Ze względu na konstrukcję opartą na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK) Program nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Opłaty i limity

Minimalna wysokość składki Miesięczna 200 zł
Kwartalna 600 zł
Półroczna 1200 zł
Roczna 2400 zł
Opłata administracyjna 9,5 zł/ mies.
Opłata manipulacyjna z tytułu wykonania konwersji jednostek uczestnictwa w roku polisowym 0 zł
Wartość wykupu całkowitego/częściowego z konta podstawowego w kolejnych latach trwania ochrony ubezpieczeniowej
 
w 3. roku 20%
w 4. roku 30%
w 5. roku 40%
w 6. roku 50%
w 7. roku 0%
w 8. roku 70%
w 9. roku 80%
w 10. roku 90%
po 10. roku 100%
Wysokośc minimalnej wpłaty dodatkowej 500 zł
Opłata początkowa od wpłaty dodatkowej 2%
Wysokość rocznej opłaty za zarządzanie UFK UFK Portfel Obligacji 2,5%
UFK Portfel Stabilnego 2,5%
UFK Portfel Zrównoważony 2,5%
UFK Portfel Akcyjny 2,5%