Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w AXA

Systematycznie inwestuj na emeryturę!

Produkt wycofany z oferty

niska składka miesięczna

dająca potencjalną możliwość osiągnięcia wysokich zysków

prywatna renta

na wypadek trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy

ulga podatkowa

wpłaty na IKZE odliczysz od dochodu

minimum formalności

bez badań i ankiet medycznych

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • masz możliwość dokonywania dowolnych wpłat dodatkowych w dogodnym terminie
  • okres inwestowania trwa przynajmniej do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia
  • do IKZE mogą przystąpić osoby w wieku od 18-55 lat

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Na miesięczną składkę regularną składają się:
  • 80 zł stanowiące wpłatę na IKZE
  • składka ochronna z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Miesięczna składka regularna na IKZE w AXA Renta W każdą rocznicę polisy istnieje możliwość zmiany wariantu rentowego.
99,90 zł 500 zł miesięcznie
lub 109,90 zł 1 000 zł miesięcznie
lub 119,90 zł 2 000 zł miesięcznie
 
Składka ochronna w zależności od wariantu rentowego wynosi miesięcznie:
Składka ochronna z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Renta Składka ochronna z tytułu niezdolności do pracy w wyniku NW pobierana jest do końca roku polisowego poprzedzającego rok polisy, w którym Oszczędzający osiągnie 60 lat  - dla kobiet, 65 lat - dla mężczyzn.
99,90 zł 500 zł miesięcznie
lub 109,90 zł 1 000 zł miesięcznie
lub 119,90 zł 2 000 zł miesięcznie
 
  • Stała opłata wstępna: 3,5% każdej kwoty stanowiącej wpłatę na IKZE.
  • Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa subfunduszu w który inwestuje dany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy:
UFK AXA - Akcji IKZE AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE AXA - Lokacyjny IKZE AXA - Anty-
inflacyjny IKZE
AXA - Obligacji IKZE AXA - Equity AAA IKZE
Typ subfunduszu akcji stabilnego wzrostu rynku pieniężnego ochrony kapitału obligacji aktywnej alokacji
Opłata za zarządzanie 4% 3,25% 1% 1,5% 1,5% 4%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Weź oszczędzanie w swoje ręce!