Strategia 80/20

Ochrona kapitału w dniu zakończenia inwestycji!

Produkt wycofany z oferty

wymierne zyski

100% udziału we wzroście indeksu

ochrona Składki Zainwestowanej

na koniec okresu ubezpieczenia

efektywna strategia inwestycyjna

monitoring trendów i zmienności

poniżej 10%

rocznej zmienności portfela

Czym wyróżnia się Strategia 80/20?

  • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji
  • 100% udziału we wzroście indeksu
  • ochrona 100% deklarowanej kwoty inwestycji (Składki Zainwestowanej) na koniec okresu ubezpieczenia
  • 100% składek zadeklarowanych na okres 15 lat pracuje już od 1. dnia Okresu ubezpieczenia - przewaga nad standardowymi produktami ze składką regularną
  • przejrzysta i unikalna konstrukcja produktu (20% inwestycji opłacane jednorazowo + 80% inwestycji płatne ratalnie przez 15 lat)
  • produkt oparty o dynamicznie zarządzany EUROPA FUND SPO/2012/01 o stabilnych wynikach (na postawie danych historycznych)
  • alternatywa dla produktów oszczędnościowych tylko ze składką jednorazową lub tylko z regularnymi wpłatami

Dodatkowe informacje

Opłaty i limity

Minimalna wysokość Składki Bieżącej   
  68zł
Minimalna wysokość Składki Pierwszej wysokość Składki Pierwszej stanowi wielokrotność kwoty 2 250 zł, przy czym minimalna Składka Pierwsza nie może być niższa niż  2 250 zł
Opłata Administracyjna* 2,4% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej pomniejszonej o Składkę Pierwszą) 
Opłata za ryzyko* 0,041% w skali roku (wliczona w Opłatę Administracyjną) 
  Rok Odpowiedzialności Wysokość Opłaty Likwidacyjnej
(pobierana od Wartości Rachunku)
 1  80%
 2  80%
 3  80%
 4  70%
 5  60%
 6  50%
 7  40%
 8  30%
 9  25%
 10  20%
 11 15%
 12 10%
 13 5%
 14 5%
 15 5%
 * sposób pobierania opłat określony jest w Warunkach Ubezpieczenia „Strategia 80/20 V”
Nota prawna
„Strategia 80/20 V” jest ubezpieczeniem oferowanym przez TU na ŻYCIE EUROPA SA i dystrybuowanym przez ALIOR BANK S.A. Ubezpieczenie podlega warunkom określonym przez TU na Życie EUROPA SA. Składka Pierwsza i Składki Bieżące inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „EUROPA FUND LIBIII/2011/01”. Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „EUROPA FUND LIBIII/2011/01” lokowane są do 100% w certyfikaty wyemitowane przez  BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, z których wypłata oparta jest na indeksie BNP Paribas Libra Emerging Markets PLN ER Index (KOD BLOOMBERG: BNPIFLEP). Inwestor powinnien pamiętać, że jakiekolwiek płatności, do których może być uprawniony, uzależnione są od zdolności instytucji finansowych zaangażowanych w utworzenie produktu do wypełniania swoich zobowiązań płatniczych w chwili, gdy takie płatności są należne.
BNP Paribas Issuance BV ("BNPP B.V.") jest spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i podlegającą nadzorowi AFM, holenderskiego urzędu nadzoru finansowego. Jedynym właścicielem spółki jest BNP Paribas S.A.. Spółka stworzyła Program Emisji Warrantów i Certyfikatów, który oferuje szeroki wybór konstrukcji wypłat z różnego rodzaju warrantów lub certyfikatów, odpowiednich dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zobowiązania BNPP B.V. z tytułu Programu Emisji Warrantów i Certyfikatów są gwarantowane przez BNP Paribas S.A.
Inwestycja w Program Inwestycyjny „Strategia 80/20 V” nie jest lokatą bankową i nie gwarantuje zysku, a jedynie ochronę 100% Składki Zainwestowanej (czyli sumy wpłaconych kwot pomniejszonych o Opłaty Administracyjne) na koniec okresu ubezpieczenia.
Klient zobowiązuje się do terminowego wpłacania kolejnych miesięcznych składek. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i wcześniejszego zerwania inwestycji musi liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Klient może także stracić część lub całość zainwestowanego kapitału w sytuacji gdy BNP Paribas nie spełnią swoich obowiązków wynikających z Obligacji lub umowy swap.
Inwestycje w krajach typu Emerging Markets, takich jak: Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny wiążą się z wyższym ryzykiem niż inwestycje w krajach rozwiniętych. Należy pamiętać, że sytuacja ekonomiczna w krajach wschodzących może mieć negatywny wpływ na warunki inwestycji.  Inwestor powinien zwrócić uwagę szczególnie na ryzyko geopolityczne oraz ryzyko negatywnych zmian cen surowców, szczególnie cen ropy naftowej, jak również silne wahania kursów walut (potencjalne zagrożenie dla polityki proeksportowej krajów Emerging Markets). Warto także zwrócić uwagę, iż nie wszystkie państwa zaliczane do grupy krajów Emerging Markets w równym stopniu czerpią korzyści ze zmian ekonomicznych i politycznych. Na przykład, wzrost cen ropy naftowej może być wyjątkowo korzystny dla gospodarki Brazylii, jednak może on działać niekorzystnie na sytuację gospodarczą w krajach azjatyckich ze względu na duży import tego surowca. Jednak inwestycje w krajach Emerging Markets w średnim okresie mogą przynieść wyższe stopy zwrotu niż inwestycje na rynkach rozwiniętych.

Strategia 80/20

Gwarancja bezpieczeństwa kapitału!