• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • Ubezpieczenia inwestycyjne

  • fundusze dostępne w 3 różnych walutach (PLN, EUR, USD)

  • minimalna składka - tylko 15 000 zł

  • ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dostarczane przez PZU Życie SA

  + nota prawna

  Ubezpieczenia inwestycyjne w Alior Banku

  Inwestuj z ochroną kapitału w dniu wykupu! Produkty strukturyzowane łączą w sobie zalety ubezpieczenia na życie z możliwością inwestowania w zróżnicowane instrumenty finansowe. Inwestycja, w dniu wykupu może zakończyć się zyskiem wynikającym z konstrukcji danego produktu oraz zasad wypłaty, a w przypadku realizacji negatywnego scenariusza rynkowego zwrotem wpłaconego kapitału.
  Inwestycja w produkty strukturyzowane może być oparta o zróżnicowane instrumenty bazowe, np. indeksy giełdowe, koszyki akcji, surowce, kursy walut, stopy procentowe itp.