Własne EKO M w zgodzie ze środowiskiem!

Teraz kupisz wymarzone mieszkanie lub dom z niskim zużyciem energii elektrycznej z prowizją 0%
(RRSO 4,02%)

kredyt dostępny w całej Polsce

mieszkanie lub dom z obniżonym zużyciem energii

0% prowizji

wysoka kwota kredytu

nawet 3 mln zł

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z promocyjnej oferty kredytu mieszkaniowego EKO M?

 • Możesz skorzystać z 0% prowizji, jeśli:
  • Złożysz wniosek o udzielenie kredytu Megahipoteka wraz z certyfikatem lub świadectwem energetycznym.
  • Certyfikat lub świadectwo energetyczne – powinno być wystawione przez uprawniony do tego podmiot lub poświadczone bezpośrednio u dewelopera o spełnieniu wymogu energooszczędności budynku.
  • W dokumencie będzie informacja, że dom lub mieszkanie, który/re jest przedmiotem finansowania, spełnia wymogi energooszczędności – czyli jego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 50 kWh/m2 na rok.
 • Listę podmiotów uprawnionych do wystawiania certyfikatów/świadectw energetycznych znajdziesz tutaj.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł, a maksymalna 3 000 000 zł.

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy EKO M?

Odwiedź
oddział Alior Banku
Porozmawiaj z bankierem
i zapoznaj się z ofertą
Podpisz umowę
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Dostarczanie dokumentacji

Z uwagi na ochronę danych osobowych, która wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), najbezpieczniejszą formą przekazania dokumentacji związanej z kredytem EKO M jest::
 • przyniesienie jej osobiście do dowolnego oddziału Alior Banku lub
 • wysłanie jej na adres korespondencyjny Alior Banku:
Alior Bank
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa

Dokumentację związaną z posiadanym kredytem w Alior Banku możesz również przekazać drogą elektroniczną na adres:
 • monitoring.klauzule@alior.pl (infolinia: 12 370 70 09 czynna w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku)
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego w ofercie specjalnej Własne Eko M w Alior Banku S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,02 % przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 338 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 326 562 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 88%, oprocentowanie zmienne: 2,60%; (na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 0,21% wg stanu na 16.06.2021 r. oraz marża 2,39% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 201 902,76 zł; w tym: prowizja 0 zł (0%), odsetki: 137 731,73 zł, ubezpieczenie na życie: 16 328,10 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 35 688,56 zł koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 8 806 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 729,37 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, całkowita kwota do zapłaty: 528 464,76 zł. Kredyt hipoteczny w ofercie specjalnej Własne Eko M jest płatny w 338 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 376,10 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 16.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta specjalna Własne Eko M przeznaczona jest na budowę lub nabycie nieruchomości mieszkalnej, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 50 kWh/m2/rok. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej Własne EKO M jest złożenie wniosku o udzielenie kredytu Megahipoteka wraz z certyfikatem/ świadectwem energetycznym. W ramach oferty specjalnej, klientom przysługuje prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0%. Oferta obowiązuje od 01.07.2021 r. do 31.12.2021r.

Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć oraz wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona trwa 60 miesięcy i następnie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z miesięcznymi składkami. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A., w tym pełnomocnictwo agenta , informacja agenta ubezpieczeniowego oraz karta produktu są dostępne w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kredyt mieszkaniowy EKO M

Własne EKO M w zgodzie ze środowiskiem!