Pewne Wsparcie (MetLife)

Kompleksowa ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

3 warianty ubezpieczenia

oferta dopasowana do Twoich potrzeb 

atrakcyjne warunki

2 pierwsze miesiące ochrony w cenie 1 składki

dodatkowe 100 000 zł sumy ubezpieczenia

w przypadku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

wypłata świadczeń

już od 1% inwalidztwa 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Poczuj się bezpiecznie i zadbaj o bliskich!

Zadzwoń
na infolinię Banku,
dostępną pod numerem 19 502
Konsultant
umówi kontakt telefoniczny
w celu zawarcia umowy
Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania!
step icon Odwiedź dowolny
oddział Alior Banku

Produkty towarzyszące

Konto Jakże Osobiste

WYBIERZ. ZMIEŃ. DOPASUJ. Układaj konto po swojemu! zobacz szczegóły

Konto Jakże Osobiste

Zamknij szczegóły
Poznaj konto, które dotrzyma Ci kroku w każdej sytuacji i w każdym miejscu, bo możesz je na bieżąco zmieniać tak, jak zmieniają się Twoje potrzeby.
 
W standardzie otrzymujesz:
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub zapewnisz wpływ min. 1500 zł/mies.
 • 0 zł za kartę - wystarczy rozliczenie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł/mies.
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwie aktywne korzyści
Dodatkowo, możesz dobrać korzyści, których w danym momencie potrzebujesz: dwie są darmowe, a każda następna to tylko 3,50 zł/mies. Możesz je zmieniać, kiedy chcesz, poprzez nową bankowość internetową i aplikację mobilną lub w placówce Alior Banku.

+ nota prawna
 

Lokaty standardowe

Załóż lokatę na wysoki procent!  zobacz szczegóły

Lokaty standardowe

Zamknij szczegóły
Załóż lokatę na wysoki procent! 
 • dowolna liczba lokat – na dowolną kwotę
 • elastyczne okresy oszczędzania
 • niskie kwoty minimalne
Oferta szyta na miarę:
 • lokaty o oprocentowaniu stałym lub zmiennym
 • w formie odnawialnej lub nieodnawialnej
 • 5 walut do wyboru

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 100 zł.
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego Towarzystwo wypłaci łącznie świadczenie zarówno z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego, jak i świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek NW.
 • Umowę ubezpieczenia Pewne Wsparcie może zawrzeć klient Alior Banku, który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 64. roku życia.
 • Ubezpieczenie Pewne Wsparcie oferujemy we współpracy z MetLife TUnŻiR S.A będącym częścią MetLife Inc. MetLife Inc. to lider światowego rynku ubezpieczeń. Istnieje od 1868 r. i jest wiodącym Towarzystwem oferującym ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe i świadczenia pracownicze. Firmie zaufało około 100 milionów klientów w blisko 50 krajach. W Polsce MetLife działa od 1990 roku, oferując szeroki zakres ubezpieczeń na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne.

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Pytania i odpowiedzi

Czy wysokość składki zależy od wieku?
Nie, składka jest jednakowa bez względu na wiek osób objętych ochroną ubezpieczeniową, zależy tylko od wybranego wariantu ochrony.
Po jakim czasie od przekazania dokumentów następuje wypłata świadczenia?
Towarzystwo zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Należy pamiętać, iż świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wypłacane jest po okresie pełnej rekonwalescencji i potwierdzeniu trwałego inwalidztwa. Szczegółowe informacje na temat wypłaty świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Co wyróżnia ubezpieczenie Pewne Wsparcie?
Ubezpieczenie Pewne Wsparcie to oferta przygotowana specjalnie dla Klientów Alior Banku. Jedną z istotnych cech Pewnego Wsparcia jest wysoka kwota wypłacanego świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Kolejną zaletą ubezpieczenia jest również to, że w okresie pierwszych dwóch miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej masz ochronę za cenę tylko jednej składki miesięcznej.
Z kim mogę się skontaktować w razie dodatkowych pytań?
Wszystkie szczegóły związane z ubezpieczeniem Pewne Wsparcie, m.in. dotyczące ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności MetLife TUnŻiR S.A., warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, znajdują się w zamieszczonych w zakładce „Przydatne dokumenty” Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu. Do dyspozycji są również nasi specjaliści. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 102 209 lub +48 22 523 52 64 (koszt połączenia zgodny z taryfa operatora).
Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Pewne Wsparcie?
Umowę ubezpieczenia Pewne Wsparcie może zawrzeć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia , a nie ukończyła 64 roku życia i jest klientem Alior Banku.
Jak zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia?
Roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia Pewne Wsparcie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia@metlife.pl,
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 52 64 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa),
 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.
Co się stanie, jeśli zapomnę o płatności?
O to klienci nie muszą się martwić. Składka ubezpieczeniowa za zgodą Klienta pobierana jest automatycznie z konta osobistego w Alior Banku (jako miesięczna składka), co pozwala na kontynuowanie ochrony.
Czym jest częściowe i trwałe inwalidztwo?
Wskazane w tabeli świadczeń uszkodzenie ciała Ubezpieczonego polegające na fizycznej, nieodwracalnej utracie funkcji narządu lub kończyny.
Co to jest nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny?
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny to niezależne od woli Ubezpieczonego, podczas gdy przemieszczał się jako kierowca lub pasażer, przypadkowe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną przy udziale pojazdu (będącego w ruchu bądź nieporuszającego się) w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w którym znajdował się Ubezpieczony, rezultatem którego jest uszkodzenie ciała Ubezpieczonego. Pod pojęciem nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego rozumie się także wypadki powstałe w czasie, gdy Ubezpieczony poruszał się jako pieszy i został uderzony przez jakikolwiek pojazd będący w ruchu.
Co to jest nieszczęśliwy wypadek?
Nieszczęśliwy wypadek to niezależne od woli Ubezpieczonego nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną.

Składki i pakiety

Wysokość ochrony ubezpieczeniowej zależy od wybranego wariantu:
Wariant Ochrony Srebrny Złoty Platynowy
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku do 50 000 zł do 75 000 zł do 100 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Składka miesięczna 28 zł 39,50 zł 49 zł
Suma ubezpieczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi 100 zł.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego Towarzystwo wypłaci łącznie:
- świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
- świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW oraz
- świadczenie na wypadek śmierci wskutek NW komunikacyjnego.
Przykładowo w wariancie złotym świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW komunikacyjnego wyniesie 175 100 zł.
 

Program ochronny na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek NW