Wsparcie Leczenia (MetLife)

Twoje fundusze na czas leczenia i hospitalizacji.

3 warianty ubezpieczenia

oferta dopasowana do Twoich potrzeb 

atrakcyjne warunki

2 pierwsze miesiące ochrony w cenie 1 składki

brak badań medycznych

dodatkowe dzienne świadczenia

w przypadku hospitalizacji na OIOM

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Poczuj się bezpiecznie i ubezpiecz się na wypadek leczenia lub hospitalizacji!

Zadzwoń
na infolinię Banku,
dostępną pod numerem 19 502
Konsultant
umówi kontakt telefoniczny
w celu zawarcia umowy
Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania!
step icon Odwiedź dowolny
oddział Alior Banku

Produkty towarzyszące

Konto Jakże Osobiste

WYBIERZ. ZMIEŃ. DOPASUJ. Układaj konto po swojemu! zobacz szczegóły

Konto Jakże Osobiste

Zamknij szczegóły
Poznaj konto, które dotrzyma Ci kroku w każdej sytuacji i w każdym miejscu, bo możesz je na bieżąco zmieniać tak, jak zmieniają się Twoje potrzeby.
 
W standardzie otrzymujesz:
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub zapewnisz wpływ min. 1500 zł/mies.
 • 0 zł za kartę - wystarczy rozliczenie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł/mies.
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwie aktywne korzyści
Dodatkowo, możesz dobrać korzyści, których w danym momencie potrzebujesz: dwie są darmowe, a każda następna to tylko 3,50 zł/mies. Możesz je zmieniać, kiedy chcesz, poprzez nową bankowość internetową i aplikację mobilną lub w placówce Alior Banku.

+ nota prawna
 

Lokaty standardowe

Załóż lokatę na wysoki procent!  zobacz szczegóły

Lokaty standardowe

Zamknij szczegóły
Załóż lokatę na wysoki procent! 
 • dowolna liczba lokat – na dowolną kwotę
 • elastyczne okresy oszczędzania
 • niskie kwoty minimalne
Oferta szyta na miarę:
 • lokaty o oprocentowaniu stałym lub zmiennym
 • w formie odnawialnej lub nieodnawialnej
 • 5 walut do wyboru

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • W przypadku pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dzienne świadczenie jest podwajane. Ubezpieczony otrzyma łącznie dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby oraz dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, w zależności od wariantu ochrony.
 • W wariantach Brązowym, Srebrnym i Złotym, w okresie pierwszych 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w Polisie i po końcu miesiąca w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia świadczona jest tylko ochrona z tytułu hospitalizacji wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej wskutek nieszczęśliwego wypadku, przy czym wysokość dziennych świadczeń jest podwajana.
 • Dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby oraz dodatkowe dzienne świadczenie za hospitalizację Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, w zależności od wariantu ochrony, jest płatne za każdy dzień hospitalizacji Ubezpieczonego w charakterze pacjenta stałego, licząc od dnia przyjęcia do szpitala, pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 4 kolejne dni.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi 100 zł.
 • Ubezpieczenie Wsparcie Leczenia oferujemy we współpracy z MetLife TUnŻiR S.A będącym częścią MetLife Inc. MetLife Inc. to lider światowego rynku ubezpieczeń. Istnieje od 1868 r. i jest wiodącym Towarzystwem oferującym ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe i świadczenia pracownicze. Firmie zaufało około 100 milionów klientów w blisko 50 krajach. W Polsce MetLife działa od 1990 roku, oferując szeroki zakres ubezpieczeń na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne.

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi składka? Czy wysokość składki zależy od wieku?
Wysokość składki jest ustalana w oparciu o wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy.
Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Wsparcie Leczenia?
Ubezpieczonym może zostać osoba, która jest Klientem Alior Banku oraz która w dniu zawarcia Umowy:
 1. dla Wariantu Brązowego, Srebrnego i Złotego ukończyła 18. rok życia, a nie ukończyła 50. roku życia,
 2. dla Wariantu Platynowego, Rubinowego i Diamentowego ukończyła 50. rok życia, a nie ukończyła 66. roku życia.
Jaki jest limit na pobyt w szpitalu, za który naliczane jest dzienne świadczenie?
 • Okres hospitalizacji, za który naliczane jest dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek NW lub choroby, w zależności od wariantu ochrony, nie może przekroczyć 90 dni dla każdego roku trwania ochrony ubezpieczeniowej liczonego od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w Polisie.
 • Maksymalny okres pobytu Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW lub choroby, w zależności od wariantu ochrony, za który naliczane jest to dzienne świadczenie, wynosi 15 dni w ciągu każdego roku trwania ochrony ubezpieczeniowej liczonego od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w Polisie.
Jak zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia?
Roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia Wsparcie Leczenia można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia@metlife.pl,
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 52 64 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa),
 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.
Po jakim czasie od przekazania dokumentów następuje wypłata świadczenia?
Towarzystwo zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby, w powyższym terminie, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Należy pamiętać, iż świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wypłacane jest po okresie pełnej rekonwalescencji i potwierdzeniu trwałego inwalidztwa. Szczegółowe informacje na temat wypłaty świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Z kim mogę się skontaktować w razie dodatkowych pytań?
Wszystkie szczegóły związane z ubezpieczeniem Wsparcie Leczenia, m.in. dotyczące ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności MetLife TUnŻiR S.A., warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, znajdują się w zamieszczonych w zakładce „Przydatne dokumenty” Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu. Można też zadzwonić pod numer 801 102 209 lub +48 22 523 52 64 (koszt połączenia zgodny z taryfa operatora).
A co się stanie, jeśli zapomnę o płatności?
O to nie musisz się martwić. Składka ubezpieczeniowa jest co miesiąc pobierana automatycznie z Twojego konta osobistego w Alior Banku, co pozwala na kontynuowanie ochrony.

Składki i pakiety

Zakres i wysokość ochrony ubezpieczeniowej zależy od wieku Ubezpieczonego oraz wybranego wariantu:
Wariant ochrony Brązowy Srebrny Złoty
Wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy 18 - 49
Zakres świadczeń Sumy ubezpieczenia
Dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW lub choroby
Świadczenie przysługuje do 65 roku życia Ubezpieczonego
60 zł / dzień 80 zł / dzień 100 zł / dzień
Dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW lub choroby
Świadczenie przysługuje do 65 roku życia Ubezpieczonego
60 zł / dzień 80 zł / dzień 100 zł / dzień
Dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW
Świadczenie przysługuje po 65 roku życia Ubezpieczonego
120 zł / dzień 160 zł / dzień 200 zł / dzień
Dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW
Świadczenie przysługuje po 65 roku życia Ubezpieczonego
120 zł / dzień 160 zł / dzień 200 zł / dzień
Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 100 zł 100 zł
Składka miesięczna dla Klientów wieku 18-39 w dniu zawarcia Umowy 28 zł 36 zł 44 zł
Składka miesięczna dla Klientów wieku 40-49 w dniu zawarcia Umowy 35 zł 45 zł 55 zł
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w wieku do 65 r.ż. na OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby Towarzystwo wypłaci łącznie:
- dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW lub choroby oraz
- dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW lub choroby.
Przykładowo w wariancie Srebrnym świadczenie z tytułu hospitalizacji na OIOM wskutek NW lub choroby wyniesie 160 zł / dzień
W przypadku pobytu Ubezpieczonego w wieku po 65 r.ż. na OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci łącznie:
- dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW oraz
- dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW.
Przykładowo w wariancie Srebrnym świadczenie z tytułu hospitalizacji na OIOM wskutek NW wyniesie 320 zł / dzień
Wariant ochrony Platynowy Rubinowy Diamentowy
Wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy 50 - 65
Zakres świadczeń Sumy ubezpieczenia
Dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW 200 zł / dzień 250 zł / dzień 300 zł / dzień
Dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW 200 zł / dzień 250 zł / dzień 300 zł / dzień
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 100  zł 100  zł 100  zł
Składka miesięczna dla Klientów wieku 50-65 w dniu zawarcia Umowy 25 zł 33 zł 42 zł
W przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci łącznie:
- dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW oraz
- dodatkowe dzienne świadczenie na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego na OIOM wskutek NW.
Przykładowo w wariancie Rubinowym świadczenie z tytułu hospitalizacji na OIOM wskutek NW wyniesie 500 zł / dzień

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek hospitalizacji lub śmierci wskutek NW

Powrót do zdrowia na Twoich warunkach!